Μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο σε μορφή doc,xls,zip,rar,pdf,docx,xlsx,odt,ods
Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσετε ορισμένες πληροφορίες
Προσθέτοντας την είδηση, αποδέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη για την εκπλήρωση των κανόνων της Ιστοσελίδας