Δήμος Θεσσαλονίκης_ Νόμιμη η τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας για την απελευθέρωση της πόλης

Δήμος Θεσσαλονίκης_ Νόμιμη η τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας για την απελευθέρωση της πόλης

Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης παρέχει πλήρη κάλυψη στις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη.

Πλήρη κάλυψη στις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη όσον αφορά τον εορτασμό για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 30 Οκτώβρη 1944, καθώς και για την τοποθέτηση σχετικής αναθηματικής πλάκας στην αρχή της οδού "30ης Οκτωβρίου", παρέχει η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το θέμα, όπως είχε γράψει σχετικά προ ημερών η Voria.gr, ανέκυψε έπειτα από επιστολή την οποία απέστειλαν προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα οι επιθεωρητές – ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης με την οποία ζητούσαν να κατατεθούν μια σειρά έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την κατασκευή της αναθηματικής πλάκας. Τα στοιχεία ζητήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται, έπειτα από καταγγελίες συγκεκριμένης ομάδας πολιτών οι οποίοι διαφωνούν με όσα αναγράφονται στην αναθηματική πλάκα και συγκεκριμένα από το γεγονός ότι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα, αποδίδεται στη δράση του ΕΛΑΣ. Διαφωνούν επίσης και με τον χαρακτηρισμό των στρατευμάτων κατοχής ως «ναζιστικών».

Υπενθυμίζεται ότι με την επιστολή τους προς τον κ. Ζέρβα οι επιθεωρητές – ελεγκτές ζητούσαν:

- Να αποσταλεί ο φάκελος ο οποίος αφορά τη διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής και της τοποθέτησης της αναθηματικής πλάκας.

- Ενημέρωση για το εάν για την τοποθέτηση και το περιεχόμενο της αναθηματικής πλάκας λήφθηκε απόφαση δημοτικού συμβουλίου και εάν ναι, να αποσταλεί.

- Ενημέρωση για το εάν ο δήμος απάντησε σε τρεις επιστολές πολιτών οι οποίες εστάλησαν τον Οκτώβριο του 2017, του 2019 και τον Μάιο του 2021 και εάν ναι, να σταλούν οι απαντήσεις.

- Ενημέρωση για το εάν ο δήμος απάντησε σε δύο επιστολές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για το ίδιο θέμα, οι οποίες είχαν σταλεί τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2021.

Στην απάντηση του δήμου Θεσσαλονίκης προς τους επιθεωρητές, την οποία απέστειλε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος Λεκάκης παρατίθενται αναλυτικά τα έγγραφα και τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του δήμου:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθμ. 1073/2014 απόφαση ενέκρινε ομόφωνα τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής (30η Οκτωβρίου 1944 – 30η Οκτωβρίου 2;h014) και καθιέρωσε την 30η Οκτωβρίου ως ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης (1ο συνημμένο) σύμφωνα με την εισήγηση του τότε Δημοτικού Συμβούλου Θεσσαλονίκης κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθμ. 1142/2014 Απόφαση ενέκρινε ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής η οποία επιφορτίστηκε με την προετοιμασία του προγράμματος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 30ης Οκτωβρίου για το 2015 και πρότεινε στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να ενσωματωθούν οι ανωτέρω εκδηλώσεις στον εορτασμό των επετείων 26ης και 28ης Οκτωβρίου (2ο συνημμένο).

3. Στις 2 Νοεμβρίου 2015 στην 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης εκφωνήθηκε Πανηγυρικός για την ημέρα απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατόπεδα (3ο συνημμένο).

4. Στις 9 Μαΐου 2016 εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 50/2016 Προεδρικό Διάταγμα για την "Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης" (4ο συνημμένο).

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθμ. 809/2016 Απόφαση όρισε ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής η οποία επιφορτίστηκε με την προετοιμασία του προγράμματος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 30ης Οκτωβρίου για το 2016 (5ο συνημμένο).

6. Στις 6 Οκτωβρίου 2016 στην 2η σύσκεψη της Επιτροπής για τον Εορτασμό της 30ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπόμνημα της επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων η τοποθέτηση αναμνηστικής πλακέτας για την απελευθέρωση της 30ης Οκτωβρίου 1944, στην οδό που θα λάβει αυτό το όνομα (6ο Συνημμένο).

7. Στις 19 Οκτωβρίου 2016 στην 3η σύσκεψη της Επιτροπής για τον Εορτασμό της 30ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπόμνημα της επιτροπής, κατά την έναρξη της σύσκεψης ο κ. Αβραμόπουλος (τότε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης) αναφέρθηκε στις ενέργειες του δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη για την κατασκευή και τοποθέτηση αναθηματικής/αναμνηστικής πλάκας που θα αναφέρεται στην απελευθέρωση της 30ης Οκτωβρίου 1944 (7ο Συνημμένο).

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την υπ' αριθμ. 1663/2016 Απόφαση ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία ανωνύμου οδού του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Βασικό Θέατρο και την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών μέχρι τη συμβολή της με την οδό "Γ. Σεπτεμβρίου", σε οδό "30ης Οκτωβρίου" (8ο συνημμένο).

Ακολούθως, το απαντητικό έγγραφο του δήμου Θεσσαλονίκης σημειώνει ότι «λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την παρ.1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπου προβλέπεται ότι "Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του", προκύπτει ότι ορθά στο πλαίσιο των εορτασμών για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 30 Οκτώβρη 1944 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής τοποθετήθηκε η αναθηματική πλάκα στην αρχή της οδού "30ης Οκτωβρίου"».

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ερώτημα των επιθεωρητών εάν ο δήμος έχει απαντήσει σε τρεις επιστολές πολιτών και σε δύο επιστολές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για το συγκεκριμένο θέμα, στην απαντητική επιστολή του κ. Λεκάκη αναφέρεται ότι «λόγω της κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 22 Ιουλίου 2021 κατά την οποία επλήγησαν και οι 2 servers του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων δεν είναι δυνατό να ανακτήσουμε οποιαδήποτε στοιχεία και να επιβεβαιώσουμε ότι κατατέθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης οι παραπάνω επιστολές». Το ίδιο ισχύει και για τις επιστολές της ΑΔΜΘ, σημειώνοντας ωστόσο ότι «για την από 01/01/2021 επιστολή της Αποκεντρωμένης αυτή απαντήθηκε από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Εφραίμ Κυριζίδη».

Σε δήλωσή του στην Voria.gr ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος Λεκάκης σημείωσε ότι «εμείς, ως δήμος και ως δημοτικό συμβούλιο στείλαμε, όπως οφείλαμε, όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, όπως μας ζητήθηκαν και πλέον αυτά θα εξεταστούν από τους αρμόδιους επιθεωρητές».

Πηγή: voria.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια