Ενημέρωση κοινού για διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Ενημέρωση κοινού για διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας “Εκκοκκιστήριο βάμβακος με μονάδα ξήρανσης, Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής” της εταιρείας “ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.” στα με αριθμ. 2753, 2754 (τμήμα), 213 (τμήμα) και 213Β αγροτεμάχια του αγροκτήματος Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.

Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 2012435620).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων ορίζεται η 27-03-2021.

πηγή: gothess.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια