Ιδρύεται πανεπιστημιακή Κλινική Μοριακής Ιατρικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Ιδρύεται πανεπιστημιακή Κλινική Μοριακής Ιατρικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Την ίδρυση της πανεπιστημιακής Κλινικής Μοριακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έκανε γνωστή με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διοίκηση του νοσοκομείου. 

Σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Καθηγητής Παθολογίας και πρώην Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Αστέριος Καραγιάννης: 

"Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ίδρυσε μια νέα ακαδημαϊκή δομή, την Κλινική Μοριακής Ιατρικής, η οποία θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Βασική αποστολή της νέας Κλινικής θα είναι η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στις κλασικές μεθόδους θεραπείας και θα βασίζεται σε νέες διαγνωστικές μεθόδους, οι οποίες θα αξιοποιούν τις πληροφορίες που θα προέρχονται από τη μελέτη και ανάλυση πληροφοριών που σχετίζονται με το γενετικό υπόβαθρο και τις βλάβες του DNA κάθε ξεχωριστού ασθενούς. Η γνώση του DNA και της ροής της γενετικής πληροφορίας αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτικών μεθόδων. Η εμβάθυνση στις παραπάνω πληροφορίες και η σωστή χρήση τους προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες θεραπείας δυσίατων νοσημάτων.

Στην Κλινική Μοριακής Ιατρικής θα εφαρμόζονται προηγμένες διαγνωστικές μέθοδοι και μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας. Η έρευνα θα εστιάζεται στη συγκέντρωση δεδομένων από τη γενετική ανάλυση πολλών ασθενών και την προαγωγή νέας γνώσης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των ασθενειών, την ανάδειξη και εφαρμογή στην κλινική πράξη νέων βιοδεικτών και νέων θεραπευτικών στόχων. Παράλληλα, η Κλινική θα επιτελεί και σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στο επιστημονικό πεδίο της Μοριακής Ιατρικής, προσφέροντας σημαντικές νέες και πρωτοποριακές γνώσεις, τόσο σε κλινικούς ιατρούς, όσο και σε επιστήμονες των βασικών επιστημών.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και η εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών στην κλινική πράξη έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις σε ποικίλα επίπεδα:

1. Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Παραδοσιακά, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι χρονοβόρος, επίπονη, δαπανηρή και επισφαλής διεργασία, η οποία βέβαια διεξάγεται στο πλαίσιο καλά καθορισμένων φάσεων, από προκλινικές μελέτες ως τις μελέτες φάσης Ι-IV. Οι εντυπωσιακές πρόσφατες εξελίξεις στη γενωμική, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόοδο στη βιοτεχνολογία και τη φαρμακολογία, ελάττωσαν μεν το χρόνο εισαγωγής στην κλινική πράξη νέων φαρμάκων, παράλληλα όμως οδήγησαν στην εμφάνιση πολλών προβλημάτων μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, αλλά και σχέσης οφέλους/κόστους. Μεταξύ άλλων, αυτό οδήγησε στον σχεδιασμό νέου τύπου κλινικών δοκιμών (π.χ. umbrellatrials, baskettrials, platformtrials), ιδίως στο πεδίο της ογκολογίας, όπου η ανακάλυψη των γενωμικών βλαβών του καρκίνου προωθεί την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων.

2. Διαθεματική προσέγγιση της βιοϊατρικής έρευνας και της κλινικής πράξης. Καθώς πραγματοποιείται η μετάβαση προς έναν «τεχνοεπιστημονικό ολισμό» (techno-scientificholism), αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία της ανθρωπιστικής προσέγγισης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ εγείρονται ζητήματα ασφάλειας δεδομένων, προσωπικών ελευθεριών, ισοτιμίας στην πρόσβαση, χρηστής διάθεσης οικονομικών πόρων κ.ά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας της Ιατρικής επιστήμης με πολλές άλλες, όπως οι Κοινωνικές Επιστήμες, η Φιλοσοφία και η Θεολογία, για την ασφαλή ανάπτυξη, τελικά, του νέου κλάδου της Ιατρικής Ακριβείας ή Εξατομικευμένης Ιατρικής.

3. Εκπαίδευση κλινικών ιατρών για την ανάγκη συνδυασμού των βασικών γνώσεων με την καθημερινή κλινική πρακτική. Υπάρχει διεθνής προβληματισμός για την έλλειψη κλινικών ιατρών με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Ιατρικής, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία συμβαίνει έκρηξη της γνώσης σε πολλά γνωστικά πεδία της υγείας και αναπτύσσεται σημαντική πρόοδος στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων.

Η λειτουργία της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής θα οδηγήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με: α. ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή επιστημονικά πεδία, με στόχο τη δημιουργία προηγμένων διαγνωστικών εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης της γενετικής πληροφορίας και β. τη φαρμακευτική βιομηχανία, με την οποία η Κλινική μπορεί να συνεργαστεί σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, αλλά και σε κλινικές δοκιμές νέου τύπου.

Το διεθνές ενδιαφέρον που υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Μοριακής Ιατρικής αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επιστήμονες της αλλοδαπής, τα οποία θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση του έργου της Κλινικής και θα την καταστήσουν βιώσιμη με ίδιους πόρους. Σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ίδρυσαν πρόσφατα ανάλογες κλινικές, με στόχο την έρευνα και την εκπαίδευση για την ανάπτυξη και καθιέρωση της Ιατρικής Ακριβείας μέσω καινοτόμων εργαστηριακών και κλινικών μελετών.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Κλινική Μοριακής Ιατρικής θα είναι η πρώτη Κλινική στην Ελλάδα που θα ασχοληθεί με αυτό το σημαντικό γνωστικό αντικείμενο".

 Πηγή: makthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια