Δ. Θεσσαλονίκης: Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση σε Δημoτολόγιο, Ληξιαρχείο και Πρωτόκολλο

Δ. Θεσσαλονίκης: Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση σε Δημoτολόγιο, Ληξιαρχείο και Πρωτόκολλο

Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται από σήμερα και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε κατόπιν της υπ.αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 (Β’ 4484) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, γνωστοποιείται από το δήμο Θεσσαλονίκης, ότι τα Τμήματα Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Γενικού Πρωτοκόλλου και Διαφάνειας, θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού).

πηγή: thestival.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια