Σύγκλιση ΟΑΕΔ και Τ.Α. για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Συνάντηση εργασίας του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη με τον πρόεδρο του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη

Την ανάγκη της δημιουργίας και υπογραφής ενός διευρυμένου ως προς τους άξονές του πλαισίου συνεργασίας-μνημονίου του ΟΑΕΔ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς του επιχειρείν, και το οποίο θα χαρακτηρίζεται από σταθερό και μόνιμο θεσμικό χαρακτήρα, όπως επίσης τη διεύρυνση υπαρχόντων προγραμμάτων και τη θέσπιση νέων για την ουσιαστική και αποτελεσματική μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων της απασχόλησης και της ανεργίας, ανέδειξε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης στον διοικητή του Οργανισμού Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΟΑΕΔ στην Αθήνα μετά από παρέμβαση του προέδρου της ΚΕΔΕ, και δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας-πρότασης του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη. Αυτή έγινε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τον διοικητή του ΟΑΕΔ να ακούει με προσοχή τα καυτά ζητήματα της ατζέντας των επισκεπτών του, όπως και την επιχειρηματολογία του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, με αποτέλεσμα να γίνουν κατ’ αρχήν δεκτές οι προτάσεις του, οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται στην:

  1. Ίδρυση και λειτουργία κοινών Υπηρεσιών για τη συμβουλευτική στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα,
  2. Διεύρυνση της χρονικής διάρκειας του προγράμματος 55-67 («Πλησίον της Σύνταξης»,
  3. Διεύρυνση και ενίσχυση του προγράμματος για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, κ.λπ.) εντάσσοντας σε αυτό ως δικαιούχους φορείς εργασίας και τους δήμους (ΝΠΔΔ),
  4. Θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις ηλικίες 18-40 ετών, και
  5. Θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών.

Κοινό πλαίσιο συνεργασίας

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας της Τ.Α. με τον ΟΑΕΔ, ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης πρότεινε στον διοικητή του Οργανισμού Σπύρο Πρωτοψάλτη, και έγινε αποδεκτό, να «οικοδομηθεί ένα σταθερό και μόνιμο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με την υπογραφή σύναψης προγραμματικών συμφωνιών-μνημονίων μεταξύ του ΟΑΕΔ, των δήμων και των κοινωνικών εταίρων και φορεών του επιχειρείν.

Όπως εξηγεί ο Σίμος Δανιηλίδης, «αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις ανά δήμο θα προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία κοινών Υπηρεσιών με στελέχη του ΟΑΕΔ εξειδικευμένα στα θέματα της συμβουλευτικής για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, και αντίστοιχα εξειδικευμένα στελέχη των δήμων πάνω σ’ αυτούς τους τομείς. Στόχος να εξειδικευτεί πρόγραμμα για την κατά τόπους ανεργία, να αξιοποιηθούν και να στηριχθούν με προγράμματα οι τοπικές επιχειρήσεις, να γίνεται εξατομικευμένη συμβουλευτική στην απασχόληση, προώθηση στην κατάρτιση, στην επιμόρφωση, στην ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και στο τέλος τοποθέτηση σε επιχειρήσεις της περιοχής αξιοποιώντας τρέχοντα ή νέα προγράμματα».

«Αυτό το θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει τη σύμπραξη των δήμων, του ΟΑΕΔ, των Εργατικών Κέντρων, των Επιμελητηρίων και φορέων του επιχειρείν, όπως στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, κ.ά., για τη συμβουλευτική στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για μια δράση που στο δήμο μας υλοποιούμε 20 και πλέον χρόνια και η οποία έχει άριστα αποτελέσματα με την τοποθέτηση εκατοντάδων ανέργων της περιοχής μας σε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», υπογραμμίζει.

«Πιστεύουμε στο σύγχρονο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η οποία, ως αξιόπιστος θεσμός εγγύτητας και επικουρικότητας, μπορεί και πρέπει να ασχολείται με μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας και όχι ως απλός διεκπεραιωτής των κλασικών υπηρεσιών, και να κρινόμαστε και επί αυτών των θεμάτων», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, ευχαριστώντας τον διοικητή του ΟΑΕΔ για την «ουσιαστική συνεργασία που υπήρξε», όπως επίσης συγχαίροντάς τον για κάποιες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν.

Επέκταση για το 55-67 («Πλησίον της Σύνταξης»)

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επέκτασης του προγράμματος «Πλησίον της Σύνταξης» για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, οι οποίοι μπορούν και απορροφούνται πλέον από τους δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

«Για πρώτη φορά ευοδώθηκε ο αγώνας 15 και πλέον χρόνων που κάνουμε ως Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, κι εγώ προσωπικά, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα απορρόφησης ανέργων στον κυρίως Οργανισμό του δήμου και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε κάθε δήμο. Είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του ΟΑΕΔ βάζει δικαιούχο φορέα τον κυρίως δήμο στο πρόγραμμα 55-67 («Πλησίον της Σύνταξης»)», επισήμανε ο Σίμος Δανιηλίδης, θέτοντας ταυτόχρονα στον διοικητή του ΟΑΕΔ την ανάγκη της χρονικής επέκτασής του, από 1+1 έτη που ισχύει σήμερα σε 3+1 έτη.

Όπως τόνισε, «ένας 60χρονος, με χαμηλά προσόντα μάλιστα, που θα πιάσει δουλειά για 1+1 χρόνο, στα 62 του πάλι θα είναι άνεργος και ως εκ τούτου κανείς δεν θα του προσφέρει θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτό και πρέπει να πάμε στο 3+1, δηλαδή να διευρυνθεί και να διπλασιαστεί ο χρόνος, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος σύνταξης και να ολοκληρώσει ομαλά ο εργασιακός του κύκλος. Ταυτόχρονα η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το τεράστιο δυναμικό των ανέργων που υπάρχει στην τοπική αγορά εργασίας, και το οποίο λόγω ηλικίας και χαμηλών προσόντων, αλλά και λόγω ειδικών καταστάσεων, δεν απορροφάται από την ιδιωτική αγορά εργασίας».

Η πρόταση αυτή του Σίμου Δανιηλίδη έγινε κατ’ αρχήν δεκτή από τον διοικητή του ΟΑΕΔ αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, πλην, όμως, εξέφρασε την επιφύλαξή του λόγω της έλλειψης επιπλέον κονδυλίων. «Αν εξασφαλιστούν με κάποιο τρόπο συμπληρωματικά κονδύλια μπορούμε να εξετάσουμε την υλοποίησή του», ήταν η απάντησή του, με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ κ.Δ. Παπαστεργίου και Σ.Δανιηλίδη να δεσμεύονται για την «ανάληψη πρωτοβουλίας έτσι ώστε το αίτημα-διεκδίκηση να τεθεί εγγράφως στον πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας για να υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση εξειδικευμένη για τη χρονική επέκταση του προγράμματος».

Πρόγραμμα για ΑμεΑ, απεξαρτημένους και αποφυλακισμένους

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε στο τραπέζι της πολύωρης συνάντησης εργασίας στα κεντρικά του ΟΑΕΔ είναι αυτό του δικαιώματος της εργασίας για κοινωνικά ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα ΑμεΑ, οι απεξαρτημένοι, οι αποφυλακισμένοι, νεαροί παραβάτες, κ.ά.

«Υπάρχει πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί για 1.200 θέσεις εργασίας, και μάλιστα με 90% επιδότηση, αλλά η προκήρυξη έχει ως δικαιούχους φορείς μόνο φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, αποκλείοντας τον κυρίως Οργανισμό των δήμων. Στην επιμονή μου να υπάρχει νέο πρόγραμμα τουλάχιστον 4.000 θέσεων εργασίας για αυτές τις ευάλωτες ομάδες, και να είναι κι αυτό 3+1 έτη, συμφωνήθηκε με τον διοικητή του ΟΑΕΔ ότι εφόσον υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση εξειδικευμένη για αυτόν τον τομέα, θα προκηρυχθεί καινούριο πρόγραμμα που θα έχει δικαιούχους φορείς τους δήμους (ΝΠΔΔ)», αναφέρει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, δεσμευόμενος «να απευθυνθούμε και για αυτό το πρόγραμμα στον πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους υπουργούς» .

Όπως τονίζει, «αυτοί οι συμπολίτες μας είναι σε κρίσιμη καμπή της ζωής τους, έχοντας ξεπεράσει την κόλαση των ναρκωτικών κι έχοντας κάνει απεξάρτηση, έχουν ανάγκη της στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Είναι γνωστό ότι η ιδιωτική οικονομία δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό το βαθμό και είναι πολύ σημαντικό και για τον απεξαρτημένο, τον αποφυλακισμένο, για τα ΑμεΑ και για τους νεαρούς παραβάτες να επιστρέψουν στον κόσμο της εργασίας σε ένα ασφαλές περιβάλλον». Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, «χιλιάδες εργαζόμενοι σήμερα στους δήμους προέρχονται από τα προγράμματα της δεκαετίας του ’90 και μετά, όπου πολίτες αυτών των ευάλωτων ομάδων ξεκίνησαν μ’ αυτά τα προγράμματα και τελικά έγιναν αορίστου χρόνου και υπηρετούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».

Ο Σίμος Δανιηλίδης πρότεινε, επίσης, τη δημιουργία και θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους δήμους για τις νέες ηλικίες 18-40 ετών, «είτε πρόκειται για νέους πτυχιούχους, οπότε αντιμετωπίζουμε το τραγικό φαινόμενο της μαζικής φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ανέργους χαμηλών προσόντων», για να μπορέσει «η Τ.Α. να τείνει χείρα βοήθειας σ’ αυτούς ανθρώπους», όπως είπε.

Τέλος, τέθηκε και το θέμα εξειδικευμένων προγραμμάτων για την ανεργία των γυναικών, η οποία «ειδικά στις πόλεις μαστίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών, που φθάνει στο όριο να θεωρείται ίσης βαρύτητας με τις ευάλωτες ομάδες», τονίζοντας ότι «το τεράστιο αυτό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, το μεγαλύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γυναικεία ανεργία στη χώρα, μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας».

 πηγή:typosthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια

Υγεία
Περιέχουν πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά Οι μπανάνες είναι ίσως τα πιο δημοφιλή φρούτα στον πλανήτη. Υπάρχουν πολλοί τύποι μπανάνας που διαφέρουν στο μέγεθος, το χρώμα και το σχήμα. Η πιο διαδεδομένη ωστόσο είναι η κίτρινη μπανάνα που πρασινίζει όταν είναι άγουρη. Ανάμεσα στα σημαντικά συστατικά που περιέχουν είναι: το κάλιο, η βιταμίνη Β6, η βιταμίνη C, το μαγνήσιο, ο χαλκός, το μαγγάνιο, οι υδατάνθρακες, οι φυτικές ίνες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά. Κ...
Οικολογία
Στο νέο της ερευνητικό έργο η ierax analytix σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Cigaret Cycle, διενήργησε μια έρευνα σε 1.996 άτομα, 17 ετών και άνω για να μελετήσει το πρόβλημα που προκαλούν τα αποτσίγαρα ως απορρίμματα σε δρόμους και ακτές. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας εθελοντικού καθαρισμού των ακτών (19 Σεπτεμβρίου 2020). Η προστασία του περιβάλλοντος πλέον είναι στο μυαλό σχεδόν όλων καθώς 97% δηλώνει πως ενδιαφέρεται σχετικά. Οι γυναίκες π...
Κοινωνία
Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα από την πανδημία του νέου κορωνοϊού, καθώς μέσα σε λίγες ώρες τρεις συμπολίτες μας κατέληξαν από επιπλοκές του ιού. Πλέον, οι νεκροί στη χώρα μας φτάνουν τους 328. Συγκεκριμένα, κατέληξαν ένας 97χρονος και μία 89χρονη που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», καθώς και ένας 63χρονος στη Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 359 κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων τ...
Διάφορα
Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού, κοπής πρασίνου και τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, κατά μήκος της Περιφερειακής Oδού, στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, στην κατεύθυνση προς δυτικά. Οι εργασίες έχουν προ...
Σπορ
Τον αθλητή της ιστιοπλοϊας Αναστάσιο Γκαρίπη βράβευσε σήμερα, Παρασκευή 18   Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεότητας, της κατηγορίας Λέιζερ 4,7 U18, που διεξήχθη τον Αύγουστο του 2020 στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. «Ο Αναστάσης έκανε περήφανη την πόλη μας, την πόλη του, τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, την ιστιοπλοΐα, όλη τη χώρα μας, κατακτώντας σε δύσκολες εποχές μια...
Διάφορα
Μία συσκευή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (monitor) για ασθενείς που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου δώρισε η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Η διεθνής βιομηχανία τσιμέντου και δομικών υλικών, με τη δωρεά του ειδικού μόνιτορ, δήλωσε έμπρακτα τη στήριξή της στο Νοσοκομείο, που συνεχίζει καθημερινά τον αγώνα του για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, πλέον και ως νοσοκομείο νοσηλείας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Το μόνιτορ προηγμ...
Διάφορα
Δεν υπάρχει τίποτα πιο παρηγορητικό από τη μυρωδιά του ψωμιού που ψήνεται στην τοστιέρα, στις 8 το πρωί. Είναι η στιγμή που απολαμβάνεις το ξηροψημένο ψωμάκι και το λιωμένο μαστιχωτό τυρί και την καπνιστή γαλοπούλα -ή όποιον άλλο συνδυασμό κάνουμε κέφι. Πώς θα σας φαινόταν όμως να απογειώσετε το ψωμί φτιάχνοντάς το μόνες σας; Δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Αλεύρι, νερό, μαγιά, λίγο γάλα, βούτυρο και αλάτι. Και θα έχετε το καλύτερο ψωμί για τοστ και σάντουιτς...
Περιστατικά
Το νερό που έπεσε ήταν πολύ και οι άνεμοι δυνατοί με αποτέλεσμα να σημειωθούν πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και να κοπούν δρόμοι. Συνέπεια των πτώσεων δέντρων οι διακοπές ρεύματος. Η Ιθάκη βυθίστηκε στο σκοτάδι από τη νύχτα, ενώ διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν και σε μεγάλο μέρος της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Σε κάποιες περιπτώσεις η... θάλασσα και τα σκάφη βγήκαν στη στεριά ενώ κάποια ιστιοπλοϊκά και σκάφη βυθίστηκαν. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημι...
Υγεία
Εξιτήριο έλαβαν σήμερα, Παρασκευή, από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, οι δύο τελευταίοι ασθενείς με COVID-19 από το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Ασβεστοχώρι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του νοσοκομείο, δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας νοσηλευόμενος ασθενής θετικός στον κορωνοϊό που να φιλοξενείται από τον συγκεκριμένο οίκο ευγηρίας. Η ανακοίνωση: «Σήμερα Παρασκευή 18-9-2020 χορηγήθηκαν εξιτήρια σε δυο ηλικιωμένους συμπολίτες μ...