Εννιά στις δέκα επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκαν από τον κορονοϊό

Εννιά στις δέκα επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκαν από τον κορονοϊό

Μεγάλα προβλήματα ρευστότητας, δραματική υποχώρηση πωλήσεων, λήψη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, αλλά και αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων, καταγράφονται σε δύο επίκαιρες έρευνες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 753 επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 10 έως Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

Η δεύτερη έρευνα ήταν τηλεφωνική σε 723 επιχειρήσεις (μεταποιητικές, εμπορικές, υπηρεσιών και κατασκευαστικές) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε την περίοδο 23 Μαρτίου – 7 Απριλίου 2020.

Αμφότερες οι έρευνες έγιναν για λογαριασμό του ΕΒΕΘ από την εταιρεία Palmos Analysis.

Ειδικότερα, από τα ευρήματα της πρώτης έρευνας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα το 85% αντιμετωπίζει, μετά την 15η Μαρτίου 2020, πρόβλημα ρευστότητας. Πριν την 15η Μαρτίου, το 74% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν είχε πρόβλημα ρευστότητας.

Η απότομη πτώση της ρευστότητας είναι απόρροια της κάθετης υποχώρησης των πωλήσεων, που έχει πλήξει μετά τις 15 Μαρτίου το 95% των επιχειρήσεων.

Ο μέσος όρος ποσοστιαίας μείωσης των πωλήσεων φτάνει στο 74% στις επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που καταγράφει η έρευνα είναι η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων μετά το κλείσιμο των καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, προ κρίσης λόγω του κορωνοϊού, ποσοστό μόλις 6% των πωλήσεων των επιχειρήσεων της έρευνας διενεργούνταν μέσω του διαδικτύου.

Ωστόσο τώρα στην ερώτηση: “Στην περίπτωση που πραγματοποιείτε διαδικτυακές πωλήσεις, σε τι ποσοστό αυξήθηκε ο προερχόμενες από αυτές κύκλος εργασιών της επιχείρησης σας κατά την περίοδο της κρίσης του ιού COVID-19;”, οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες: α) από 1-10 εργαζόμενους ποσοστό αύξησης 49%, β) από 11-20 εργαζόμενους 25%, γ) από 21-50 εργαζόμενους 18% και δ) από 51-100 εργαζόμενους 8%.

Την ίδια στιγμή, αν και μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (45%) θεωρούν επαρκή τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση, το 55% ζητούν επιπλέον μέτρα και συγκεκριμένα προτείνουν για την τόνωση της ρευστότητας πρωτοβουλίες όπως:

· Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων πέραν αυτών που έχουν ανακοινωθεί

· Άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια

· Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής των επιταγών

· Προσθήκη περισσότερων ΚΑΔ στη λίστα των πληττομένων επιχειρήσεων (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου που θεωρούνται ως μη πληττόμενες παρά το γεγονός ότι οι πελάτες τους που είναι επιχειρήσεις λιανικής έκλεισαν αναγκαστικά)

· “Πάγωμα” των δανείων και φορολογικών-ασφαλιστικών υποχρεώσεων &

· Μείωση των χρεώσεων των ΔΕΚΟ και περαιτέρω μείωση των ενοικίων.

Το 92% έχει επηρεαστεί από την πανδημία

Από τα ευρήματα της δεύτερης έρευνας προκύπτει ότι το 92% των επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ έχει επηρεαστεί πολύ/αρκετά από την πανδημία και τις δυσμενείς συνέπειες της.

Μάλιστα, το 87% έχει ήδη καταγράψει αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση του, εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων που αυτή έχει επιφέρει. Πιο επηρεασμένο στο πλαίσιο αυτής της ερώτησης είναι το εμπόριο και έπονται οι υπηρεσίες, η βιομηχανία και οι κατασκευές.

Οι επιπτώσεις αυτές κατά σειρά σπουδαιότητας είναι οι ακόλουθες:

 • Μειωμένη προσέλευση πελατών με 59%
 • Ακυρώσεις/Μείωση πωλήσεων με 58%
 • Εκδήλωση ανησυχίας εκ μέρους πελατών/προμηθευτών με 51%
 • Αναστολή λειτουργίας/Κλείσιμο με 40%
 • Δεν έχω γνώμη/Δεν απαντώ με 0% &
 • Άλλο με 2%.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών πωλήσεων (πχ online, τηλεφωνικά κα) με ποσοστό 33%
 • Κλείσιμο/Αναστολή λειτουργίας ολόκληρης της επιχείρησης με 29%
 • Χορήγηση αδειών στο προσωπικό με 27%
 • Εναλλακτική απασχόληση προσωπικού (εξ αποστάσεως από το σπίτι, online, τηλεφωνικά κτλ) με 25%
 • Μείωση προσωπικού/Απολύσεις με 18%
 • Μείωση/Ακύρωση παραγγελιών προς τους προμηθευτές με 14%
 • Αναστολή λειτουργίας τομέων της επιχείρησης με 12%
 • Δεν έχω γνώμη/ Δεν απαντώ με 2% &
 • Άλλο με 3%.

Στην ερώτηση εάν “ως επιχείρηση, έχετε αναπτύξει κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης ή σκοπεύετε να πάρετε κάποια μέτρα σε περίπτωση περαιτέρω σημαντικής εξάπλωσης του κορονοϊού;”, οι απαντήσεις είναι θετικές με ποσοστό 47%, αρνητικές με 45% και δεν γνωρίζω/δεν απαντώ με 8%. Μεγαλύτερη ετοιμότητα δείχνει να έχει η βιομηχανία και έπεται το εμπόριο, οι υπηρεσίες και τελευταίες οι κατασκευές.

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της κάθε επιχείρησης σε περίπτωση περαιτέρω σημαντικής εξάπλωσης του κορονοϊού περιλαμβάνουν τα εξής:

Το 87% είναι μέχρι στιγμής πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας από τις αρχές, ενώ προς την σωστή κατεύθυνση είναι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων απαντά το 74% των επιχειρήσεων.

πηγή: makthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια