Αιτήσεις μέσω e-mail για 117 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά και 42 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αιτήσεις μέσω e-mail για 117 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά και 42 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Στην πρόσληψη εποχικών εργαζόμενων προχωρούν οι δήμοι όλης της χώρας, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών τους επέτρεψε στην προκήρυξη θέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοΐού.

Δύο από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, δέχονται αιτήσεις έως τις 21 Απριλίου για ειδικότητες χαμηλών προσόντων, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω e mail.

Πιο συγκεκριμένα:

- 117 άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Πειραιά, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 46, ∆Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 2, ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 67 θέσεις.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected], έως και τις 21-04-2020.

- 42 άτομα θα προσλάβει η Δήμος Θεσσαλονίκης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Συγκεκριμένα ζητούνται 4 ΔΕ Δενδροανθοκηπουροί, 2 ΔΕ Ιεροψάλτες, 2 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, 1 ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, 2 ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες, 12 ΥΕ Εργάτες Ταφής, 10 ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίων και 9 ΥΕ Φύλακες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν έως τις 21 Απριλίου στο e-mail: [email protected].

Πηγή: insider.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια