Δήμος Θεσσαλονίκης: Βεβαιώσεις, έγγραφα και πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε ηλεκτρονικά

Δήμος Θεσσαλονίκης: Βεβαιώσεις, έγγραφα και πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε ηλεκτρονικά

Στην προσπάθεια περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων αλλά και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών και στη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Δημάρχου Κ. Ζέρβα προς τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Ε. Κυριζίδη και τον τεχνικό σύμβουλο Δ. Μήτρου και οι σχετικές ενέργειες αυτών και των υπηρεσιακών στελεχών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών έφεραν το κάτωθι
αποτέλεσμα:

Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες από τη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες, με αποστολή αίτησης στο [email protected], είναι οι εξής:

1. Βεβαιώσεις χρήσεων γης
2. Βεβαιώσεις όρων δόμησης και ισχύουσας ρυμοτομίας
3. Βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ
4. Θεώρηση διαγραμμάτων ως προς την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας
5. Χορήγηση αντιγράφων ρυμοτομικών διαγραμμάτων , πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, αποζημίωσης οικοπέδων (ΠΤΑΑ), πράξεων εφαρμογής.
6. Χορήγηση στελεχών και σχεδίων οικοδομικών αδειών
7. Έλεγχος ισχύος, τελεσιδικίας ΠΤΑΑ
8. Πιστοποιητικά υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
9. Βεβαιώσεις περί μη οφειλής εισφοράς σε γη και χρήμα
10. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων και σχεδίων εξαιρέσεων από κατεδάφιση
11. Επικύρωση εγγράφων και αντιγράφων με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής
12. Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικής γραμμής
13. Έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που απαιτούνται για τη
σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού
14. Διεκπεραίωση θεμάτων όπως καταγγελίες κτλ.

Οι διαδικασίες ελέγχου των κατηγοριών των οικοδομικών αδειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία συνεχίζονται κανονικά.

Όλες οι αιτήσεις που μπορεί να εξυπηρετήσει η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (ενότητα θέλω να εξυπηρετηθώ-επιχειρώ-Αιτήσεις πολεοδομίας) αλλά μπορεί να τα κατεβάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης (gis.thessaloniki.gr, στην ενότητα πληροφορίες με ένδειξη το ερωτηματικό - ?- ).

πηγή: thessaloniki.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια