Γιαννούλης: Ανεπαρκείς οι απαντήσεις για τη δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Γιαννούλης: Ανεπαρκείς οι απαντήσεις για τη δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη

"Οι κάτοικοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο αυτό το ιδιότυπο "κατενάτσιο" καθυστερήσεων και δικαιολογιών για τη λήψη μέτρων", επισημαίνει ο βουλευτής

«Θεωρούμε ανεπαρκείς τις απαντήσεις της Περιφέρειας για το καυτό θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς οι κάτοικοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο αυτό το ιδιότυπο "κατενάτσιο" καθυστερήσεων και δικαιολογιών για τη λήψη μέτρων». Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση του ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Κοιτάμε Μπροστά» και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.  Σχολιάζοντας τις έγγραφες απαντήσεις στα 7 ερωτήματα που είχε θέσει η παράταξη ο Χρήστος Γιαννούλης υπογράμμισε: 

    «Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε 2 χρόνια ώστε να ολοκληρωθεί η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετά να πάρουμε μέτρα για τη βιομηχανία, τις μετακινήσεις, τη θέρμανση και την καύση των ρυζοκαλλιεργειών. Έτσι δεν θα πάρουμε μέτρα ποτέ, με αποτέλεσμα να θερίζουν οι ασθένειες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα περιστατικά των οποίων ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταγράψουμε γιατί κανείς δεν πρόκειται να κάνει ούτε καν ένα σχέδιο με προτεραιότητες από πλευράς χρόνου και κόστους που πρέπει να διερευνηθούν από μια προκαταρκτική έστω επιδημιολογική έρευνα. Ευτυχώς τουλάχιστον, γίνεται με σαφήνεια αποδεκτό ότι θα πρέπει να αποφεύγονται νέες εγκαταστάσεις μεγάλων πηγών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, κάτι που βέβαια πρέπει να πάρει και τη μορφή μιας πιο θεσμοθετημένης δέσμευσης».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γιαννούλης αναφέρει ότι, «από τις απαντήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην επιστολή που υποβάλαμε προς τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Γιουτίκα πριν τρεις εβδομάδες, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη δυσοσμία στη Δ. Θεσσαλονίκη, συμπεραίνουμε τα εξής:

Γενικά αποφεύγονται απαντήσεις για θέματα όπως οι έλεγχοι των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της ΠΚΜ ή οι απαιτούμενες ενέργειες της Οδηγίας Σεβέζο και επιλέγεται η διευκρίνιση ότι «τα ΕΛΠΕ αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και λειτουργικά από το ΥΠΕΝ, το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την επιβολή και παρακολούθηση της υλοποίησης των όποιων έργων απαιτούνται για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας στην περιοχή του Δ. Κορδελιού – Ευόσμου» ή ότι ο έλεγχος και η επιβολή μέτρων για το Σχέδιο Συμμόρφωσης ή για τη νέα ΑΕΠΟ με τα χρονοδιαγράμματα ανήκει στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΝ. Επίσης, διαπιστώνεται ότι «Στην παρούσα φάση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσοσμίας θα πρέπει πρώτα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα από πλευράς ΕΛΠΕ και να επανεκτιμηθεί η κατάσταση με νέο πρόγραμμα μετρήσεων, προκειμένου να ληφθούν, εφόσον απαιτηθούν, μετά από αξιολόγηση των δεδομένων, νέες στοχευμένες ενέργειες».

Σε σχέση με τους υφιστάμενους 7 σταθμούς του ΕΔΠΑΡ στην ΠΚΜ, θεωρείται ότι καλύπτονται οι υποχρεώσεις της χώρας έναντι των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επιπροσθέτως αναφέρεται ότι γίνεται πράγματι επέκταση με άλλους 2 σταθμούς στη  Δ. Θεσσαλονίκη, έναν πλήρη στον Δήμο Π. Μελά και έναν σταθμό παρακολούθησης ΑΣ10 στην περιοχή της δυτικής εξόδου και του λιμένα.

Όσον αφορά τη μελέτη των αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις των υφιστάμενων σταθμών ΕΔΜΑΡ, αναφέρεται ότι η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του 2019 δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο πρώτος μήνας του 2020 δεν μπορεί να αποτελέσει ικανό χρονικό διάστημα για την αποτίμηση του συνολικού αριθμού των υπερβάσεων του ορίου της μέσης ημερήσιας τιμής συγκέντρωσης αιωρουμένων σωματιδίων 10 (ΑΣ10) στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) δεν παρατηρούνται υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων για την προστασία του πληθυσμού, αλλά παρατηρούνται υπερβάσεις του ανώτερου ορίου εκτίμησης. Για το όζον (Ο3) δεν παρατηρούνται υπερβάσεις ορίων και στόχων για την προστασία του πληθυσμού, αλλά ο μακροπρόθεσμος στόχος, που είναι αυστηρότερος (μέγιστη μέση τιμή κυλιόμενου οκταώρου 120μg/m3 χωρίς επιτρεπόμενες υπερβάσεις) σήμερα δεν εκπληρώνεται. Για τα αιωρούμενα σωματίδια παρατηρούνται γενικότερα υπερβάσεις του ορίου της μέσης ημερήσιας τιμής (50μg/m3), περισσότερες από τις 35 φορές το χρόνο.

Οι κυριότερες πηγές εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι η κεντρική θέρμανση, η βιομηχανία, η καύση γεωργικής βιομάζας, η χρήση λιπασμάτων και οι οδικές μεταφορές. Η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τους χειμερινούς μήνες είναι αυξημένη και παρατηρούνται αρκετές υπερβάσεις του ορίου της μέσης ημερήσιας τιμής (50μg/m3), εξαιτίας της καύσης βιομάζας (χρήση τζακιών, pellet, κ.α.), της αυξημένης κυκλοφορίας των οχημάτων σε χειρότερες συνθήκες, αλλά και της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Κατά τον κ. Γιαννούλη, για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη προτείνεται από την Περιφέρεια ένα… «ευχολόγιο» μέτρων:

Στον τομέα της κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα για την ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στη θέρμανση των κτιρίων, με σκοπό τη δραστική μείωση της χρήσης βιομάζας (με απώτερο στόχο την μη χρησιμοποίηση της στα μεγάλα αστικά κέντρα).

 Στον τομέα των μεταφορών σημαντική μείωση στην εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων θα επιφέρει η χρήση του φυσικού αερίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ανανέωση του στόλου των λεωφορείων – ταξί), καθώς και η ηλεκτροκίνηση.

 Στον τομέα της γεωργίας θα πρέπει να γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση των γεωργικών παραπροϊόντων με σκοπό την δραστική μείωση της καύσης αυτών, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί σοβαρά επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ. καύση γεωργικών υπολειμμάτων ρυζοκαλλιεργειών).

Επίσης, η εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η εντατικοποίηση των ελέγχων εκπομπής καυσαερίων των οχημάτων μαζικής μεταφοράς, ταξί, των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης αλλά και των μεγάλων οχημάτων (φορτηγά), είναι μια σειρά από ενέργειες πουν θα συμβάλλουν στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άρα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σε σχέση με το αίτημα για διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης για καταγραφή και αντιμετώπιση των ιατρικών περιστατικών που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση, η ΠΚΜ παραδέχεται, σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιαννούλη, ότι θα πρέπει να αναζητήσει στην επιστημονική κοινότητα τη δυνατότητα ανάθεσης σχετικού έργου , αλλά για τη λήψη της σχετικής απόφασης «θα πρέπει να συνεκτιμηθούν η έκταση που μπορεί να λάβει η σχετική έρευνα από πλευράς χρόνου και κόστους σε σχέση με τη δυνατότητα να ληφθούν ωφέλιμα συμπεράσματα ιδιαίτερα για τη συσχέτιση της εν λόγω πηγής ρύπανσης με τις λοιπές πηγές που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την υγεία των πολιτών (λ.χ. οχημάτων, ατομικής θέρμανσης, κτλ.)».

Τέλος, η ΠΚΜ θεωρεί ότι για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τα θεσμοθετημένα όρια και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ποιότητας της ατμόσφαιρας, «θα πρέπει να αποφεύγονται νέες εγκαταστάσεις μεγάλων πηγών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων εντός και πέριξ του Π.Σ.Θ. που θα επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον αστικό και περιαστικό χώρο».

Ο επικεφαλής της παράταξης Χρ. Γιαννούλης, δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε ανεπαρκείς τις απαντήσεις της Περιφέρειας για το καυτό θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της δυσοσμίας στη Δ. Θεσσαλονίκη, καθώς οι κάτοικοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο αυτό το ιδιότυπο "κατενάτσιο" καθυστερήσεων και δικαιολογιών για τη λήψη μέτρων. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε 2 χρόνια ώστε να ολοκληρωθεί η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετά να πάρουμε μέτρα για τη βιομηχανία, τις μετακινήσεις, τη θέρμανση και την καύση των ρυζοκαλλιεργειών. Έτσι δεν θα πάρουμε μέτρα ποτέ, με αποτέλεσμα να θερίζουν οι ασθένειες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα περιστατικά των οποίων ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταγράψουμε γιατί κανείς δεν πρόκειται να κάνει ούτε καν ένα σχέδιο με προτεραιότητες από πλευράς χρόνου και κόστους που πρέπει να διερευνηθούν από μια προκαταρκτική έστω επιδημιολογική έρευνα. Ευτυχώς τουλάχιστον, γίνεται με σαφήνεια αποδεκτό ότι θα πρέπει να αποφεύγονται νέες εγκαταστάσεις μεγάλων πηγών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, κάτι που βέβαια πρέπει να πάρει και τη μορφή μιας πιο θεσμοθετημένης δέσμευσης».

 πηγή: typosthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια