Πριν το καλοκαίρι το πρώτο Περιφερειακό Κέντρο Ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη

Πριν το καλοκαίρι πρόκειται να λειτουργήσει το πρώτο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (RSC) στη ΝΑ Ευρώπη, που θα έχει έδρα του τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), Μάνος Μανουσάκης.
"Εντός του τρέχοντος μηνός θα ιδρυθεί το SEE RSC, η εταιρεία στην οποία θα συμμετέχουν ως μέτοχοι οι διαχειριστές των χωρών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ιταλίας», όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο περιθώριο ημερίδας που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η ενημερωτική ιστοσελίδα voria.gr, με θέμα «Το ενεργειακό Μέλλον της Θεσσαλονίκης». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «σε αυτήν την εταιρεία οι μέτοχοι θα συμμετέχουν με ποσοστό 25% έκαστος και θα προσληφθούν νέοι εξειδικευμένοι επιστήμονες και από τις τέσσερις χώρες».
Σύμφωνα με τον κ Μανουσάκη το RSC ΝΑ Ευρώπης, θα εγκατασταθεί σε χώρο του ΑΔΜΗΕ στη Θεσσαλονίκη που ήδη ανακατασκευάζεται και εκσυγχρονίζεται και το κόστος της συνολικής επένδυσης, είναι ύψους 4 εκατ. ευρώ σε βάθος 4ετίας και η χρηματοδότηση προέρχεται από το 10ετές επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ, ύψους 5 δισ. ευρώ.
Ο ίδιος διευκρίνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι μένει η έγκριση της χρηματοδότησης του RSC ΝΑ Ευρώπης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές επενδύσεις, «αυτές θα χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους μετόχους». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών που απαιτούνται για τη λειτουργία του RSC ΝΑ Ευρώπης.Με τη λειτουργία του RSC ΝΑ Ευρώπης, «οι χώρες που συμμετέχουν και άλλα κράτη, θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας, με βάση τις οποίες θα διασφαλίζουν την ενεργειακή τους ασφάλεια».
 Όπως εξήγησε, "η οριστική απόφαση για την εγκατάσταση του RSC να Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, λήφθηκε πριν από λίγους μήνες, τονίζοντας ότι «αυτό είναι σημαντικό, καθώς η πόλη πέραν από εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων που γνωρίζουμε ότι είναι, αλλά και διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας σε ότι αφορά το φυσικό αέριο, θα παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο ροής της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη».
Η λειτουργία του RSC ΝΑ Ευρώπης, «θα διασφαλίζει την ευστάθεια των ενεργειακών συστημάτων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης που ανήκουν στην ΕΕ, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, αλλά και της Ιταλίας, καθώς στην τελική απόφαση συμπεριελήφθη και ο διάδρομος Ελλάδας-Ιταλίας».
Στο κέντρο αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, θα υπάρχει επικοινωνία με τους μηχανικούς των τεσσάρων χωρών προκειμένου να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή ασφάλεια της περιφέρειας της ΝΑ Ευρώπης και της Ιταλίας ως "ένα ενιαίο ζήτημα".
Καθοριστικά στην λήψη της τελικής απόφασης για εγκατάσταση του κέντρου στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε το γεγονός ότι «η πόλη αποτελεί το κέντρο συνεργασίας μας με τα Βαλκάνια και η λειτουργία του RSC ΝΑ Ευρώπης αποτελεί ένα ακόμη βήμα βελτίωσής της και ορόσημο για την εδραίωση της πόλης ως ενεργειακό κέντρο ΝΑ Ευρώπης», σημείωσε ο κ Μανουσάκης.

Τι είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (RSC)

Τα περιφερειακά κέντρα ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας είναι εταιρείες οι οποίες ιδρύονται από Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς με στόχο την ανάπτυξη κοινού μοντέλου συστήματος παραγωγής σε μια γεωγραφική περιφέρεια. Στόχος είναι τα εν λόγω κέντρα να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη λειτουργία των συστημάτων τους κατά τον πιο οικονομικό τρόπο, χωρίς να περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα.
Τα κέντρα αυτά εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων των διαφόρων χωρών σε πραγματικό χρόνο, διαθέτουν στοιχεία και προβλέψεις των συστημάτων και βοηθούν τους διαχειριστές να καταστρώνουν τα ημερήσια πλάνα και τις στρατηγικές λειτουργίας των συστημάτων τους. Επίσης, παίζουν σημαντικό ρόλο και στη λειτουργία των ενεργειακών αγορών, καθώς υπολογίζουν κατά συντονισμένο τρόπο σε περιφερειακό επίπεδο τη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς μεταξύ των γειτονικών χωρών, έτσι ώστε αυτή να μεγιστοποιείται με τους καλύτερους οικονομικούς όρους.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Ευρώπη πέντε περιφερειακά τέτοια κέντρα, εκ των οποίων τα τέσσερα έχουν έδρα σε κράτη- μέλη της Ευρώπης. Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι το πρώτο.

Ιστορικό

Τον Ιούλιο του 2019 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ των Διαχειριστών της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Βουλγαρίας (ESO-EAD) και της Ρουμανίας (Transelectrica), που ανήκουν στην περιοχή SEE (δηλ. South-Eastern Europe). 
Κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων φάνηκε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα προς επίλυση αναφορικά με την ίδρυση της εταιρίας είναι η επιλογή της τοποθεσίας στην οποία θα συσταθεί. Ο ΑΔΜΗΕ υποστήριζε την ίδρυση της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ESO-EAD την ίδρυση της εταιρίας στη Σόφια.
Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες High Level Meeting μεταξύ των Διαχειριστών ΑΔΜΗΕ, ESO-EAD, Transelectrica, TERNA (Διαχειριστής Ιταλίας) και ENTSO-E (σ.σ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλ. Ενέργειας) αναφορικά με το ζήτημα και συμφωνήθηκε από κοινού η συνέχιση της προσπάθειας για εύρεση αποδεκτής λύσης. 
Στα μέσα του μήνα, πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση των τριών Διαχειριστών (δηλ. Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας), κατά την οποία διαφάνηκε ότι προκρίνεται από τον ENTSO-E η πρόταση του ΑΔΜΗΕ. Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή Εμπειρογνώμων του ENTSO-E απεφάνθη ότι η καταλληλότερη τοποθεσία είναι η Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες, δηλαδή οι Διαχειριστές Βουλγαρίας και Ρουμανίας, έλαβαν και τη σύμφωνη γνώμη της ρυθμιστικής τους αρχής και η επιλογή της Θεσσαλονίκης οριστικοποιήθηκε. Στις αρχές Δεκεμβρίου επιβεβαίωσε και ο Ιταλός διαχειριστής τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια

Υγεία
Σήμερα έχει την ονομασία Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides) και ευδοκιμεί ακόμη και στο πιο φτωχά εδάφη, ενώ ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής το βρίσκουμε σε παράκτιες, αλλά και σε ημιερημώδεις και ορεινές περιοχές. Λόγω των πυκνών του ριζών και της αντοχής του σε άγονες και δύσκολες συνθήκες, φυτεύεται συστηματικά σε καμμένες περιοχές για να εμποδίσει την διάβρωση των εδαφών, ενώ οι πορτοκαλί και με υπόξινη γεύση καρποί του που μοιάζο...
Πολιτισμός
Σε αδιέξοδο βρίσκονται εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού, οι οποίοι ανήκουν σε μία μεγάλη μερίδα πολιτών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα έξοδά τους «τρέχουν», οι επιχειρήσεις τους έχουν κλείσει και βλέπουν το μέλλον τους «θολό», με τον χειμώνα να προμηνύεται δύσκολος, αναφορικά με την εξέλιξη της νόσου, όπως έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες. Στη Θεσσαλονίκη, το θέατρο Αμαλία, στην περιοχή του Φαλήρου έχει κατεβάσει...
Διάφορα
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος των εργασιών στο τμήμα της γραμμής Λιανοκλάδι-Λάρισα και στα 3 σημεία (Στύρφακα, νότια είσοδος σήραγγας Όθρυος, Παλαιοφάρσαλο). Η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε λόγω σημαντικών ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του «Ιανού» στην υποδομή. Μετά τον έλεγχο που έγινε, ο ΟΣΕ έδωσε αργά χθες το βράδυ σε κυκλοφορία τη μια γραμμή από Λιανοκλάδι έως Λάρισα με...
Εγκληματικότητα
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Πρώτο Θέμα της Κυριακής, ένας 52χρονος Γάλλος καθολικός μοναχός, εξάσκησε τις αρρωστημένες παιδοφιλικές φαντασιώσεις του σε ανήλικα παιδιά από το Πακιστάν, τα οποία η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ του είχαν εμπιστευτεί την φιλοξενία και επίβλεψή τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας, το 2017 ο εν λόγω μοναχός πήγε ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και έκανε αίτηση προκειμένου ο ίδιος να φιλοξενήσει εθελοντικά και να παράσχει βοήθεια...
Κοινωνία
Την έντονη αντίδραση της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαίρεση πληθώρας εκπροσώπων του κλάδου από τη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία». Η απόφαση αφορά ζαχαροπλάστες με ΚΑΔ 1082: Παραγωγή κακάου, σοκολάτας, ζαχαρωτών, οι οποίοι αν και είχαν ενταχθεί σε όλα τα προηγούμενα κυβερνητικά μέτρα για την ανακούφιση των επιχειρήσεων...
Κοινωνία
Πάρε THESη: Σε μια περίοδο που τα κρούσματα κορονοϊού σε καθημερινή βάση είναι πάνω από 200 και οι ειδικοί ζητούν την τήρηση των μέτρων, όπως μάσκες και αποστάσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς βρίσκονται στο επίκεντρο. Στη Θεσσαλονίκη, όπου τα λεωφορεία είναι το μοναδικό μέσο, δέχονται μεγάλη πίεση, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ποια είναι όμως η κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες; Κι ενώ η μετακίνηση με τον ΟΑΣΘ τα τελευταία χρόνια έγινε “εφιάλτης” για τους κατοίκο...
Διάφορα
Η αλλαγή ώρας για το 2020 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα περνάμε στη χειμερινή ώρα 2020, γυρνώντας τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω. Το ζήτημα της αλλαγής της ώρας έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης το τελευταίο διάστημα, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ψήφισε για τον τερματισμό από το 2021 της πρακτικής της προσαρμογής των ρολογ...
Διάφορα
Ζεστές, αφράτες και μοσχομυρωδάτες, οι πίτες είναι το απόλυτο comfort food, σε κάθε εποχή. Τώρα που ο καιρός αρχίζει να αλλάζει και η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή, κάνεις δεν θα μπορεί να αντισταθεί σε ένα κομμάτι πίτα. Αν είναι φτιαγμένη, μάλιστα, από φθινοπωρινά υλικά, ακόμα καλύτερα. Ψάχνοντας για το ιδανικό πιάτο, βρήκαμε τη συνταγή του Γιώργου Τσούλη για μια υπέροχη πίτα από τη Θεσσαλία, την μπατζίνα ή αλλιώς ζυμαρόπιτα. Η πίτα, αυτή, δεν έ...
Διάφορα
Μέσα στις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβαση  μεταξύ ΟΑΣΘ και MED BUS & TRUCK CENTER AE, για τη λειτουργική μίσθωση 180 λεωφορείων, με τα πρώτα 70-80 από αυτά να βγαίνουνε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εντός Οκτωβρίου, δηλαδή εντός του μήνα που θα προκηρυχθεί από τον Οργανισμό ο νέος διαγωνισμός για την μίσθωση με leasing ακόμη 270 λεωφορείων. Όπως δήλωσε στο GRTimes.gr ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του ΟΑΣΘ καθ. Γιώργος Σκόδρας, ήδη ή MED BUS & TRUCK...