Διπλώματα οδήγησης: Πότε αλλάζουν οι εξετάσεις - Η πρόταση του υπουργείου

Μετά το φθινόπωρο του 2020 αναμένεται να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που θα αλλάζει ριζικά τη διαδικασία εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Αυτές τις ημέρες συγκροτήθηκε ύστερα από απόφαση του υπουργού, Κώστα Καραμανλή, η σχετική επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί τις αλλαγές με δέσμευση οι τελικές της προτάσεις να είναι έτοιμες εντός εξαμήνου και με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας μόνο για ένα τρίμηνο ακόμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρη οπτικοακουστική καταγραφή της διαδικασίας που έδινε και τη δυνατότητα συνοδευόμενης οδήγησης σε νέους και νέες από τα 17 τους χρόνια, καταργήθηκε και πλέον τους τελευταίους μήνες έχουμε επιστρέψει στο παλαιό καθεστώς εξέτασης και έκδοσης διπλωμάτων.

Τρία είναι τα βασικά σημεία, στα οποία όπως φαίνεται θα εστιαστούν οι αλλαγές που θα προκύψουν από την εισήγηση της Επιτροπής:

Το πρώτο είναι εάν θα επανέλθει ο θεσμός της συνοδευόμενης οδήγησης από την ηλικία των 17 ετών, ο οποίος δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Οι απόψεις φαίνεται ότι διίστανται στο υπουργείο, καθώς το ενδεχόμενο αντιμετωπίζεται θετικά από αρκετούς υπό τις προϋποθέσεις οι νέοι οδηγοί να μπορούν να οδηγούν συνοδευόμενοι μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, με απόλυτη ευθύνη του ενήλικα συνοδού τους και με βασικό όρο να έχουν επιλυθεί όλα τα ζητήματα ασφάλισης που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο υπάρχουν και περί του αντιθέτου εισηγήσεις, από συμβούλους, οι οποίοι εκτιμούν ότι για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να μειωθεί το όριο ηλικίας των οδηγών.

Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο αναμένεται να ρίξει φως η Επιτροπή είναι το ποια θα είναι η ακριβής λειτουργία των μέσων καταγραφής της όλης διαδικασίας. Αν και φαίνεται να έχει γίνει πλήρως κατανοητή η ανάγκη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και όλων των προσφερόμενων οπτικοακουστικών μέσων, αυτό που εξακολουθεί να προβληματίζει είναι το εάν θα δοθεί η δυνατότητα της μετάδοσης της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. Τα ζητήματα που τίθενται αφορούν κυρίως θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην περίπτωση για παράδειγμα της δυνατότητας αναγνώρισης άλλου διερχόμενου οδηγού πλην του υποψηφίου.

Έντονα απασχολεί τους αρμοδίους, πάντως, και το ζήτημα του κόστους, το οποίο έχουν θέσει οι εκπαιδευτές οδηγών τονίζοντας ότι το σύστημα αναμετάδοσης σε πραγματικό χρόνο έχει υψηλό κόστος και για τις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος νόμος για τα διπλώματα οδήγησης προέβλεπε την ύπαρξη καμερών και μικροφώνων εντός των αιθουσών εξέτασης και των οχημάτων, με ηλεκτρονικό καθορισμό του ζεύγους εξεταστή-εξεταζόμενου πριν την εξέταση του υποψηφίου, αλλά και τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου στο υπουργείο. Ουσιαστικά προβλεπόταν η θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψηφίων να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, να καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και το υλικό να μεταφορτώνεται την ημέρα της εξέτασης.

Μία τρίτη βασική απαίτηση του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη έκδοση των αδειών οδήγησης καθώς υπολογίζεται ότι σήμερα απαιτείται διάστημα έως και τεσσάρων μηνών για την έκδοσή τους από ορισμένες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών στοχεύει και η θεσμοθέτηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου για τα υδατοδρόμια που αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα. Η προσωρινή άδεια θα καλύπτει τους νέους οδηγούς από την επόμενη μέρα της επιτυχίας τους στις εξετάσεις και έως την έκδοση της κανονικής άδειας οδήγησης από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών και αναμένεται να εφαρμοστεί σε περίπου ένα μήνα.

Με την άδεια αυτή ο δικαιούχος θα μπορεί να οδηγεί κανονικά από την επόμενη ημέρα της επιτυχούς εξέτασής του, ακριβώς όπως θα έκανε εάν είχε στην κατοχή του το επίσημο δίπλωμα, αλλά μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και μέχρι να εκδοθεί η κανονική άδεια. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα μετακίνησης με την προσωρινή άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στις εξετάσεις.

Ωστόσο στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία αλλά και το χρονικό διάστημα έκδοσης και της κανονικής άδειας οδήγησης και για το σκοπό αυτό ήδη αναζητείται η βέλτιστη λύση από κοινή ομάδα εργασίας των υπουργείων Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόσο στο επίπεδο της επίσπευσης των διαδικασιών όσο και του αριθμού των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

Απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα αναμένεται να δώσει το αργότερο έως το προσεχές φθινόπωρο η Επιτροπή που συστάθηκε στο υπουργείο Μεταφορών με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από τα υπουργεία Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη.

Το έργο της άμισθης Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερεις φορές το μήνα, θα ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη σύστασή της με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της για επιπλέον τρεις μήνες ύστερα από απόφαση του υπουργού Μεταφορών.

Βασικό αντικείμενο της Επιτροπής, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση του κ. Καραμανλή, θα είναι η επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προσέγγιση των αδυναμιών του και πρόταση για την αντιμετώπισή τους με γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.
  • Συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων από εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ των οποίων επαγγελματικοί ή επιστημονικοί σύλλογοι και οργανώσεις, διεθνείς φορείς, φορείς εργαζομένων, κλπ.
  • Διερεύνηση του τρόπου διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Εξέταση μεθόδων εποπτείας, παρουσίασή τους και εισήγηση της βέλτιστης πρότασης.
  • Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και προσέγγιση των βασικών αρχών για τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα οπτικοακουστικής καταγραφής και προστασίας από παρεμβάσεις.
  • Αναλυτική εκτίμηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα περιστατικά διαφθοράς στην έκδοση αδειών οδήγησης και τρόποι αντιμετώπισής τους.
  • Σχεδιασμός όλων των φάσεων της διαδικασίας που αφορά στην άδεια οδήγησης.

Πηγή: ethnos.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Δεν υπάρχουν ακόμη συστάσεις
Log in ,
to rate and recommend

Σχόλια

Κοινωνία
Από τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ" Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών", όπως αναφέρουν από κοινού σε ανακοίνωσή τους το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Οργανισμός. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των ανέργων θα είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020. Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Στόχος του νέου προγράμ...
Εκπαίδευση
Από τον δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι αύριο (Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020) θα παραμείνουν κλειστά το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Ν. Φιλαδέλφειας, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος. Ειδικότερα, με σχετικό έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε τον δήμο Ωραιοκάστρου ότι «θα γίνει διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 30/1/2020 και από ώρα 8:30 έως 14:30 στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, συμπεριλαμβανομένου και του δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας». Δε...
Κοινωνία
Ο πολυβραβευμένος Γάλλος αρχιτέκτονας που μαζί με τον Πρόδρομο Νικηφορίδη είναι τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από μεγάλα έργα της πόλης, μεταξύ των οποίων η ανάπλαση της νέας παραλίας, μιλάει στη «Θ» για τη δική του Θεσσαλονίκη, τις βεβαιότητες που έπρεπε να εγκαταλείψει στην προσαρμογή του στην ελληνική αρχιτεκτονική, τα αγαπημένα του μέρη, αλλά και την ανάπλαση του μητροπολιτικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. -Από την Αλγερία, όπου γεννηθήκατ...
Διάφορα
Την ώρα που τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δημιουργούν "πονοκέφαλο" στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία επιδιώκει να θεσπίσει κανόνες στην κυκλοφορία τους και να έρθει σε συμφωνία με τις δυο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, μια τρίτη εταιρεία έκανε την εμφάνισή της. Πρόκειται για μια τρίτη εταιρεία, η οποία έχει τοποθετήσει τα ηλεκτρικά πατίνια της σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως στη νέα παραλία,...
Διάφορα
Οι νέες ταυτότητες θα έχουν δικλείδες ασφαλείας και θα διαθέτουν έναν μοναδικό αριθμό που θα αντικαταστήσει το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Πιερρακάκης είχε τονίσει πως «ο ΑΦΜ δεν θα ονομάζεται πλέον ΑΦΜ, ούτε θα εξαντλείται σε φορολογική χρήση. Αντίθετα, θα μετονομαστεί για να αποτελέσει τον λεγόμενο ενιαίο αριθμό του πολίτη – όπως τον αποκαλούμε μέχρι να καταλήξουμε στην επίσημη ονομασία του – και η λειτουργία του θα επεκ...
Διάφορα
Προσβάλλουν βάναυσα το σύνολο του ποντιακού ελληνισμού οι αναφορές της ΠΑΕ Ολυμπιακός και των προσώπων που αποτελούν το στενό πυρήνα της διοίκησής της σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί τον ιστορικότερο φορέα μεταξύ των Ποντίων σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η Εύξεινος Λέσχη καταδικάζει απερίφραστα και αποδοκιμάζει με οργή και αγανάκτηση τις συγκεκριμένες αναφορές, υποστηρίζει ότι έχουν προφανές και εξόφ...
Σπορ
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την τροπολογία που πέρασε πριν από λίγο από τη Βουλή, η οποία αλλάζει της ποινές που μπορεί να εισηγηθεί η ΕΕΑ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο στιγματισμός και η μείωση της αξιοπρέπειάς μας, θα είχε ως ιδανικό επιμύθιο την κλοπή του πρωταθλήματος και την απονομή του στα δικαστήρια και όχι στους αγωνιστικούς χώρους. Φαίνεται πως αυτός ήταν και ο αυτοσκοπός, άλλωστε. Από τη μια πλευρά να προσπαθούν να εμφανιστούν ως δήθεν σωτή...
Κοινωνία
Η Δημοτική Κίνηση Υψίπολις καλεί τον κ. Ζέρβα να αποσύρει την συγκατάθεσή της προς την ιδιωτική εταιρία σχετικά με την διοργάνωση των Καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη.  Παράλληλα, καλεί τους φορείς και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε προγραμματισμό συστηματικής υφαρπαγής του καρναβαλιού της Ξάνθης. Ακολουθεί η ανακοίνωση της Δημοτικής κίνησης Υψίπολις Με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε δια του τύπου ότι η δ...
Διάφορα
Ο σκύλος-μασκότ των Λαδάδικων είχε υποστεί κακοποίηση από αγνώστους τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου. Μάλιστα για το συμβάν ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέβαλε μήνυση κατ΄ αγνώστου. Σε δηλώσεις της η Μαρία Αρβανιτίδου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για τα αδέσποτα, επεσήμανε σχετικά με την επιστροφή του Σόλωνα: "Βρισκόμαστε στο φυσικό χώρο του Σολωνάκου, ο οποίος κακοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Το τραύμα του έχει αρ...