Συντάξεις: Μεγάλες αλλαγές από τον Ιανουάριο

Το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών µε κατηγορίες σταθερών ποσών απόλυτα ελεύθερης επιλογής, έρχεται από τον Ιανουάριο για 1,44 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το «Έθνος της Κυριακής», στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού που χτίζεται µετά τη δηµοσίευση των αποφάσεων-βόµβα του ΣτΕ, διαµορφώνεται ένα ριζικά νέο καθεστώς εισφοροδότησης για τους µη µισθωτούς.

Ο υπολογισµός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποσυνδέεται από το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα, χωρίς, όµως, ταυτόχρονα να επιστρέφει στο σύστηµα των τεκµαρτών εισοδηµάτων και των ασφαλιστικών κλάσεων του παρελθόντος.

Στόχος είναι να προκύψει ένα δικαιότερο και πιο απλό καθεστώς. Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που θα πρέπει να αναµένεται στη Βουλή τον ερχόµενο Ιανουάριο, µετά και το πέρας των απαραίτητων αναλογιστικών µελετών, θα θεσπίζει ένα εντελώς νέο σύστηµα, το οποίο θα µοιάζει µε «καλάθι ελεύθερων επιλογών». Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επτά νέες ασφαλιστικές κατηγορίες µε σταθερά ποσά ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η µία εξ αυτών θα αφορά τους νέους επιστήµονες.

Κάθε ποσό εισφορών θα αντιστοιχίζεται µε συγκεκριµένο συντάξιµο εισόδηµα, «δείχνοντας» διαφορετικό ποσό σύνταξης στο τέλος του εργασιακού βίου. Οι επαγγελµατίες θα επιλέγουν οι ίδιοι ασφαλιστική κατηγορία, ώστε να χτίζουν όπως επιθυµούν τη µελλοντική τους σύνταξη, µε βάση τις δυνατότητές τους. Θα µπορούν, µάλιστα, να αλλάζουν ασφαλιστική κατηγορία κάθε χρόνο αν το θέλουν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, χωρίς περιορισµούς. ∆ικλίδα για την εύρυθµη λειτουργία του νέου συστήµατος είναι πως ο κάθε επαγγελµατίας θα πρέπει να εξυπηρετεί έως το τέλος του έτους την κατηγορία στην οποία θα επιλέξει να ενταχθεί την 1η Ιανουαρίου.

Οι άξονες του νέου συστήµατος είναι έξι:

  1. Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδηµα.
  2. Αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης.
  3. Αποσύνδεση από τον κατώτατο µισθό.
  4. ∆ιαµόρφωση ενός απλού συστήµατος χωρίς προβλήµατα εφαρµογής.
  5. Ελευθερία επιλογών στον ασφαλισµένο.
  6. Οι εισφορές θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα.

Η µοναδική υποχρέωση του ασφαλισµένου θα είναι να επιλέγει µε αίτησή του µία από τις κατηγορίες, ώστε να ενταχθεί καταβάλλοντας στον ΕΦΚΑ το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

Σε µάλλον… ανύποπτο χρόνο και πριν δηµοσιευτούν οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, που έκριναν αντισυνταγµατική την εισφορά ύψους 20% επί του εισοδήµατος, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, δήλωνε στη Βουλή πως «η εικόνα του Ασφαλιστικού, µε την επωνυµία Κατρούγκαλου, πρέπει να αλλάξει».

Προσδιορίζοντας, µάλιστα, τις «περιοχές» των επερχόµενων παρεµβάσεων, αναφέρθηκε τότε στις ασφαλιστικές εισφορές και στη µετατροπή, όπως είπε, που έχει επέλθει του ασφαλιστικού σε φορολογικό.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η ελάχιστη κατηγορία να διαµορφωθεί κοντά στα 210- 230 ευρώ.

Στις επόµενες κατηγορίες οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα έχουν µια «λογική προσαύξηση», καθώς λέγεται.

Θα αυξάνονται, δηλαδή, τα χρηµατικά ποσά τους κλιµακωτά, σε απόλυτη αντιστοιχία µε µελλοντικά ποσά συντάξεων.

Η απόσταση ανάµεσα στις κατηγορίες δεν θα είναι σταθερή και η κλιµάκωση θα ακολουθεί ένα επίπεδο προσαύξησης από 50 έως 100 ευρώ. ∆ηλαδή, κάθε επόµενη κατηγορία, µετά την πρώτη και ελάχιστη, θα διαµορφώνεται σε σταθερό ποσό, προσαυξηµένο σε σύγκριση µε την αµέσως προηγούµενη αρχικά κατά 50 ευρώ και στις τελευταίες κλίµακες κατά 100 ευρώ.

Ποσοστά αναπλήρωσης

O τρόπος υπολογισµού της σύνταξης για τους µη µισθωτούς δεν αλλάζει, εκτός από το σκέλος των ποσοστών αναπλήρωσης που θα αυξηθούν για όλους – µισθωτούς και µη µισθωτούς – όσοι έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν µε πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Υπενθυµίζεται πως σήµερα το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης υπολογίζεται για τους µη µισθωτούς µε βάση συντάξιµες αποδοχές, οι οποίες για να προκύψουν γίνεται αναγωγή των εισφορών που καταβλήθηκαν σε ποσοστιαίο ασφάλιστρο 20%. Αυτή η εξίσωση αναµένεται να διατηρηθεί και στο νέο καθεστώς.

Έτσι, κάθε ασφάλιστρο σταθερού ποσού θα αντιστοιχίζεται µε συγκεκριµένο ύψος συντάξιµων αποδοχών (δηλαδή µε έναν οιονεί τεκµαρτό µισθό), οι οποίες θα «δείχνουν» και το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης. Ειδική µέριµνα ενσωµατώνεται στο νέο σύστηµα για τους νέους επιστήµονες µε επαγγελµατική δραστηριότητα έως πέντε ετών.

Όπως συµβαίνει και στο ισχύον σήµερα σύστηµα, οι νέοι επαγγελµατίες θα έχουν ευνοϊκή µεταχείριση µε χαµηλότερα ασφάλιστρα, µε στόχο τη στήριξη στα πρώτα επαγγελµατικά τους βήµατα.

Η µία από τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες αναµένεται να είναι χαµηλότερη της ελάχιστης και θα αφορά µόνο τους νέους επιστήµονες. Ειδικά ασφάλιστρα, εντός, όµως, της ίδιας λογικής – σταθερά ποσά ελεύθερης επιλογής – αναµένεται να ισχύουν και για τους αγρότες, οι οποίοι σήµερα εισφοροδοτούνται µε το 12% του εισοδήµατός τους (έναντι 13,33% για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους) και κατ’ ελάχιστον µε το 18% του 70% του κατώτατου µισθού (82 ευρώ). Αντίστοιχα, οι επαγγελµατίες (πρ. ΟΑΕΕ και πρ. ΕΤΑΑ) εισφοροδοτούνται µε το 13,33% του εισοδήµατός τους µόνο για σύνταξη, συν 6,95% για υγεία, συν 10 ευρώ υπέρ ανεργίας και κατ’ ελάχιστον µε το 26,95% του κατώτατου µισθού για σύνταξη και υγεία συν 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕ∆ (185,18 ευρώ).

Κουµπαράς για τα νέα ασφάλιστρα οι µειώσεις φόρου

Όπως εξηγούν στην εφημερίδα αρµόδια στελέχη, η διαµόρφωση των καινούργιων, σταθερών ασφαλίστρων συνδέεται και µε τις νέες κλίµακες που προβλέπει το φορολογικό νοµοσχέδιο για όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιωµατούχοι του υπουργείου Εργασίας και ειδικοί καταλήγουν στο συµπέρασµα πως όλοι οι µη µισθωτοί θα είναι εντέλει ωφεληµένοι µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο από το 2020 και µετά, στο συνδυαστικό βάρος φόρων και εισφορών. Ακόµη κι αν αυξηθεί δηλαδή η ελάχιστη εισφορά, η νέα φορολογική κλίµακα θα οδηγεί τελικά όλους σε ωφέλεια. Στο νέο καθεστώς ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής µειώνεται για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 ευρώ από το 22% στο 9%.

Η µείωση αυτή των 13 ποσοστιαίων µονάδων µεταφράζεται, σύµφωνα µε τους ειδικούς, σε µια ετήσια µείωση φόρου έως και 1.300 ευρώ, δηλαδή έως 108,33 ευρώ τον µήνα. Συνεπώς, η όποια επιβάρυνση προκύπτει από την µικρή αύξηση της ελάχιστης ασφαλιστικής υποχρέωσης για τα εν λόγω εισοδήµατα υπερκαλύπτεται από τη σηµαντική µείωση των φορολογικών βαρών, τονίζουν έµπειρα στελέχη του υπουργείου Εργασίας. Σήµερα, η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών, και µάλιστα σε ποσοστό κοντά στο 80%, δηλώνει ετήσιο εισόδηµα έως 7.800 ευρώ, καταβάλλοντας τις ελάχιστες εισφορές των 185,18 ευρώ τον µήνα.

Όπως άλλωστε παραδέχονται ειδικοί, η σύνδεση των ασφαλίστρων (αρχικά στο 20%) µε το δηλωθέν εισόδηµα οδήγησε σε απόκρυψη εισοδηµάτων και αύξηση της φοροδιαφυγής, χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνει σηµαντικά την εισπραξιµότητα των εισφορών. ∆εν θεωρείται τυχαίο πως τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τους µη µισθωτούς βαίνουν µειούµενα την τελευταία 3ετία. Το 2017 (πρώτη χρονιά εφαρµογής του συστήµατος) εισπράχθηκαν συνολικά 1,744 δισ. από τους µη µισθωτούς. Το 2018 οι εισπράξεις έπεσαν στα 1,5 δισ., ενώ φέτος η πορεία του 8µήνου «δείχνει» τελικές εισπράξεις κοντά στα 1,3 δισ. ευρώ. Η µείωση των εισφορών για κύρια σύνταξη από 20% στο 13,3% το 2019 δεν αποδίδει τα αναµενόµενα, σύµφωνα µε υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας.

Αύξηση εισπραξιμότητας

Ενώ υπήρχε η εκτίµηση πως θα αυξηθεί η εισπραξιµότητα και θα φτάσει στο 80%- 85%, τελικά παραµένει ως είχε και τα προηγούµενα έτη, κοντά στο 60%. Χαρακτηριστικό είναι πως τους πρώτους οκτώ µήνες του 2019 εισπράχθηκαν συνολικά 6,57 δισ. ευρώ από εισφορές περίπου 4 εκατ. ασφαλισµένων. Από τους µη µισθωτούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 35% των ασφαλισµένων της χώρας, προέρχονται τα 901 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 13% των εσόδων από εισφορές.

Πέρυσι, τους πρώτους οκτώ µήνες είχαν αντίστοιχα εισπραχθεί 978 εκατ. ευρώ. Με το νέο σύστηµα των σταθερών ποσών, στο υπουργείο Εργασίας προσδοκούν σε αύξηση της εισπραξιµότητας.

Πηγή: thesstoday.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Δεν υπάρχουν ακόμη βαθμολογίες
Προτείνω
Δεν υπάρχουν ακόμη συστάσεις

Σχόλια

Εκπαίδευση
Περίπου τέσσερις στους δέκα φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των δύο παλαιότερων πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο και το Μακεδονίας, είναι ανενεργοί ή άλλως, «αιώνιοι» όπως έχει επικρατήσει να λέγονται. Αυτό προέκυψε από την τελευταία απογραφή η οποία έγινε προ ημερών έπειτα από αίτημα του υπουργείου Παιδείας. Αφορμή για την αναζήτηση των στοιχείων ήταν η κατανομή έκτακτου κονδυλίου ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ στα διάφορα παν...
Διάφορα
Ακόμη και Κινέζους σκιέρ φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου πέραν των επισκεπτών από τα Βαλκάνια, επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του, Δημήτρης Γκλάρας και σημειώνοντας ότι η ετήσια επισκεψιμότητα σε αυτό κυμαίνεται σε 30.000-40.000 άτομα κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, εκτίμησε ότι φέτος θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 10%, υπό την προϋπόθεση ότι ο καιρός "δεν θα αλλάξει τη διάθεσή του". Μέχρι...
Εγκληματικότητα
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομήαστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων συνέλαβαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (13-12-2019) στην περιοχή του Ευόσμου, τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 21, 23 και 20 ετών. Ειδικότερα, οι συλληφθέντες επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στη οδό Μοναστηρίου δε συμμορφώθηκαν σεσήματα ελέγχου των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να αποφύγουν τον έλ...
Κοινωνία
Από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανακοινώνεται ότι, με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Φάσης Ι΄ στον Σταθμό του Μετρό «Βενιζέλου» (διάνοιξη νότιου κλάδου της οδού Βενιζέλου), οι λεωφορειακές γραμμές 22, 23, 25, 26, 35 και 50 επανέρχονται στην προ του αποκλεισμού της οδού Βενιζέλου λειτουργία. Οι τροποποιήσεις είναι οι εξής: 1. Λεωφορειακή γραμμή 22 «Ν.Σ.Σ. – Συκιές» Διαδρομή (κυκλική διαδρομή): Στην κατεύθυνση Πλατεία Αριστοτέλους προς την Άνω Πόλη η διαδρομή...
Διάφορα
Νεκρός εντοπίστηκε στο Άγιο Όρος, το απόγευμα της Πέμπτης, ένας 28χρονος ρουμανικής καταγωγής. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε πατέρας της Μονής Μεγίστης Λαύρας, στον περίβολο του Σπηλαίου του Αγίου Αθανασίου, έπειτα από πτώση του σε γκρεμό ύψους 40 μέτρων. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στην αγκαλιά του, κρατούσε σφιχτά μία εικόνα της Παναγίας. Σήμερα, η σορός του άτυχου νέου αναμένετε να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα ενδ...
Διάφορα
Το 2020 η Aegean θα προσφέρει 19,2 εκατ. θέσεις, αυξημένες κατά 1,5 εκατ. σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με όσα προβλέπει το θερινό πρόγραμμα για το 2020. Με το βλέμμα στραμμένο στη Θεσσαλονίκη και μεγάλο μέρος των δυνάμεών της να συγκεντρώνεται στην πόλη η Aegean ανακοίνωσε το θερινό της πρόγραμμα για το 2020, με έμφαση στην εξωστρέφεια. Αναμένοντας εντός του επόμενου έτους τα έξι πρώτα νέα Airbus της οικογένειας A320/321neo, η εταιρεία θα επιχειρεί τη νέα...
Πολιτισμός
Σύμφωνα με αποκάλυψη της Καθημερινής η μελέτη που θα κατατεθεί στο ΚΑΣ προβλέπει ότι σε περίπτωση απόσπασης των αρχαιοτήτων ο σταθμός της Βενιζέλου θα ολοκληρωθεί το 2023 με κόστος 15 εκ επιπλέον ενώ στην περίπτωση της διατήρησης ο σταθμός θα ολοκληρωθεί το 2026 και το κόστος θα είναι 55 εκατομμύρια επιπλέον! Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ και 4 μήνες η κυβέρνηση παραδέχεται δημόσια κάτι που έχει αρνηθεί μετ΄επιτάσεως. Ότι υπάρχει λύση διατήρησης των αρχαιοτήτ...
Πολιτισμός
Τις πολιτιστικές διαδρομές της Μακεδονίας που θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια, με χρηματοδότηση ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, που εξασφάλισε από το ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας.       Νωρίτερα ο κ. Τζιτζικώστας είχε συνάντηση με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και μετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια με τη συμμετοχή των εκπροσώπων από τις εφορίες αρχαιοτήτων προκειμένο...
Κοινωνία
Ημερίδα Για Την Παιδική Κακοποίηση Στη Θεσσαλονίκη «Κακοποίηση του παιδιού. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες υγείας-εκπαίδευσης» είναι το θέμα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 16.00-20.30, στο ξενοδοχείο «Porto Palace», στη Θεσσαλονίκη. «Όταν ο εκπαιδευτικός υποψιάζεται την κακοποίηση», «Οι ανήλικοι θύτες και θύματα από την σκοπιά της Εισαγγελίας», «Η ανίχνευση της κακοποίησης από τον Παιδίατρο», «Όρια και δ...