Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς δεν γνωρίζουν πόσο νερό καταναλώνουν

Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς δεν γνωρίζουν πόσο νερό καταναλώνουν

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. διεξήγαγε μια έρευνα για τη χρήση νερού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Μια από τις ομάδες στόχους της έρευνας ήταν τα νοικοκυριά και η χρήση νερού τους σε πέντε Δημοτικές Ενότητες (Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαία-Χορτιάτη) της Κεντρικής Μακεδονίας. Το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν 1.722 νοικοκυριά της περιοχής μελέτης.

Τα κυριότερα αποτελέσματα τα οποία αντλήθηκαν από την έρευνα ήταν αρχικά πως, σχεδόν εννέα στα δέκα άτομα τα οποία απάντησαν στα ερωτηματολόγια δεν γνωρίζουν την μηνιαία κατανάλωση νερού τους ενώ παράλληλα ένα στα τέσσερα άτομα δεν γνωρίζουν το αντίστοιχο κόστος της κατανάλωσης τους. Όσον αφορά τη χρήση του νερού από τα νοικοκυριά, το μεγαλύτερο ποσοστό της χρήσης νερού, σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, σχετίζεται με την προσωπική υγιεινή ενώ λιγότερη κατανάλωση νερού χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των αυτοκινήτων.

Παρά το γεγονός πως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τη μηνιαία κατανάλωση και την τιμολόγηση του νερού που χρησιμοποιούν, το 84% του κοινού απάντησε πως χρησιμοποιεί μεθόδους εξοικονόμησης νερού στην καθημερινότητα του ενώ μόνο το 14% απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί. Επίσης, στην ερώτηση για τους λόγους οι οποίοι τους αποτρέπουν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους εξοικονόμησης, το 39% απάντησε πως είναι λόγω έλλειψης πληροφοριών, το 22% πως δεν είναι απαραίτητο, το 16% λόγω του μεγάλου κόστους του εξοπλισμού, το 11% λόγω της έλλειψης οικονομικών κινήτρων και το 30% δεν επέλεξε κάποια απάντηση.

Κλείνοντας, το 42% του δείγματος απάντησε πως η ενημέρωση τους για το νερό προέρχεται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όχι από τις αρχές διαχείρισης του νερού.

Η έρευνα υλοποιήθηκε από την ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. για λογαριασμό της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου BestWaterUse” InterregGreece-Bulgaria 2014-2020.

Πηγή: makthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια