Αντιδράσεις για τα σχέδια αξιοποίησης του στρατοπέδου Καρατάσιου – Τι λέει το ΥΠΕΘΑ

Στην ερώτηση της βουλευτού Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Έλενας Ράπτη σχετικά με την διαχείριση και αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου απαντάει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιοτόπουλος.

Όπως αναφέρει ο κ. Παναγιοτόπουλος η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου βρίσκεται στο σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την απάντηση:

“Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κα Έλενα Ράπτη με θέμα «Διαχείριση και αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου από το ΤΕΘΑ, ότι το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Το στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’» ήταν ενεργό μέχρι το έτος 2002, οπότε εκκενώθηκε μετά τη μεταστάθμευση της μονάδας που στρατωνιζόταν σε αυτό. Το εν λόγω στρατόπεδο, βρίσκεται στο Δήμο Παύλου Μελά, του Ν. Θεσσαλονίκης, αποτελεί το δυτικό τμήμα του πρώην ενιαίου στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ», το οποίο χωρίστηκε σε δύο (2) τμήματα, κατόπιν παραχώρησης περίπου 35 στρεμμάτων, για τη διάνοιξη της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και έχει συνολική έκταση 672 στρέμματα.

Τον Οκτώβριο του έτους 2005 το ΓΕΣ αποφάσισε την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του εν λόγω στρατοπέδου έκτασης 120,40 στρεμμάτων, στον τότε Δήμο Πολίχνης (νυν Παύλου Μελά), με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(1) Την αποδοχή της νομοθεσίας περί αξιοποίησης αποδεσμευόμενων στρατοπέδων, μετά την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του στρατοπέδου, μεταξύ του ΤΕΘΑ και της Διεύθυνσης Ανταλλάξιμης Περιουσίας (ΔΑΠ) του Υπουργείου Οικονομικών.

(2) Την εξασφάλιση της έκτασης, με την υλοποίηση της περίφραξης και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος αυτής, εξαιρούμενης της Κ. Πύλης και της εσωτερικής οδού.

(3) Την ικανοποίηση του αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άμεση συνεργασία με αυτήν, για τη στέγαση Πυροσβεστικού Σταθμού.

(4) Την χωροθέτηση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες χρήσεις.

(5) Την ανάληψη των δαπανών ανακατασκευής των αιτούμενων εγκαταστάσεων, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, των λειτουργικών δαπανών και κάθε απαιτούμενου μέτρου, για την προστασία του συνόλου της έκτασης του στρατοπέδου, χωρίς καμία απαίτηση από την Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ).

Λόγω μη τήρησης των παραπάνω όρων-προϋποθέσεων, από το Δήμο το ΓΕΣ, τον Ιούνιο του 2012, ακύρωσε την ως άνω παραχώρηση των 120,4 στρεμμάτων. Επιπροσθέτως, στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου, το υπόψη ακίνητο έχει εγγραφεί ως ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ σε ποσοστό 100%, μετά από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεως του Εθνικού Κτηματολογίου, επί της ενστάσεως της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης κατά του ΤΕΘΑ, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου.

Το ΤΕΘΑ, κατά νόμο υπόχρεο για τη διασφάλιση και την υπεράσπιση της ακίνητης περιουσίας του, απευθύνθηκε τον Αύγουστο του 2017 στην αρμόδια για την προστασία των δημοσίων κτημάτων, Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), ήτοι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, για την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δήμου Παύλου Μελά, από την έκταση του Ταμείου (τμήμα 120,4 στρεμμάτων).

Επίσης το ΤΕΘΑ, τον Μάιο του 2018, και επειδή ο Δήμος Π. Μελά είχε προβεί σε εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις εντός της έκτασης χωρίς την άδεια του ΤΕΘΑ, ζήτησε εγγράφως την παράδοση της έκτασης των 120 στρεμμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια απάντηση.

Περαιτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του ΤΕΘΑ, διεκδικώντας να αναγνωρισθεί εκείνο ως κύριος, του συνόλου του ακινήτου πρώην Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’» και επί της οποίας το Ταμείο έχει ενεργήσει αντίστοιχα, προς υπεράσπισή του.

Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΘΑ, μετά την ακύρωση της αρχικής παραχώρησης της έκτασης των 120,4 στρεμμάτων, δεν έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα ή πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά, για την παραχώρηση- αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’» ή τμήματος αυτού.

Γνωρίζεται επίσης ότι το 2015, μετά από συνομιλίες με τον Αθλητικό Σύλλογο «ΠΑΟΚ» εκδηλώθηκε επίσημο ενδιαφέρον, προς το ΤΕΘΑ για την αξιοποίηση του συνόλου του ακινήτου του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’» από αυτόν, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις έχουν γίνει με τον Α.Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χωρίς ωστόσο να ευοδωθούν.

Κατά την παρούσα φάση, η διαδικασία αξιοποίησης του υπολοίπου τμήματος του ακινήτου (πλην των 50 στρεμμάτων που προορίζονται για τον Α.Σ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ») έχει περιέλθει κατά νόμο στην ΥΠΑΑΠΕΔ, η οποία έχει αποφασίσει ότι:

(1) Το εν λόγω ακίνητο θα αποτελεί αντικείμενο προβολής και προώθησης, σε κάθε ευκαιρία επαφών της, με επιχειρηματικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δοθεί πληροφοριακό υλικό σε συμμετέχοντες σε εκθέσεις – συνέδρια και έχει γίνει αποδέκτης έντονου ενδιαφέροντος από ποικίλους εκπροσώπους, όπως φορείς αξιοποίησης ακινήτων, developers, επενδυτικά σχήματα, και εταιρείες διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως κινηματογραφικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.

(2) Η έκταση του στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’» είναι δυνητικά αξιοποιήσιμη, από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της παροχής, στην τοπική κοινωνία, εκμεταλλεύσεων έντονου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού θετικού αποτυπώματος.

(3) Το συγκεκριμένο πρώην στρατόπεδο αποτελεί ακίνητο υψηλής υπεραξίας, το οποίο χρήζει ολιστικής ανάπτυξης, με πολυμορφική ένταξη χρήσεων (όπως κατοικία, εργασία, εμπόριο, αναψυχή). Η οποιαδήποτε αξιοποίηση δύναται, λόγω του μεγέθους του ακινήτου, να συνδυάσει τον σεβασμό στο εξαίρετο φυσικό περιβάλλον, τον χωρισμό σε ζώνες διαφόρων δραστηριοτήτων, με στοιχεία σύνθεσης ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού ύφους, που θα εξασφαλίζει την εναρμόνιση βιοκλιματικών, οικιστικών και εμπορικών δράσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων και αυτοτελών περιβαλλοντικών λειτουργιών, με σθεναρή αναφορά και προσανατολισμό στην ανθρώπινη κλίμακα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και με βάση την αρχή της αειφορίας.

Κατόπιν των παραπάνω, το ΤΕΘΑ τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, με σχετική επιστολή του, γνώρισε στον Δήμο, ότι:

α. Του έχει ήδη παραχωρηθεί έκταση 332 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ», της οποίας αναμένεται να δει δείγματα αξιοποίησης και η οποία γειτνιάζει με το πρώην στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’».

β. Θα μπορούσε να συνεργαστεί, με τον Δήμο, στην περίπτωση που αυτός θα συναινούσε στην αξιοποίηση του στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’», προς όφελος όλων των πλευρών (Δήμου και ΤΕΘΑ).

Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται παρόλα αυτά σχετικό αίτημα-πρόταση αξιοποίησης του Δήμου Παύλου Μελά, το οποίο να δύναται να αποτελέσει μια αρχική βάση συζήτησης, για την από κοινού αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’», δεν είναι δυνατή η ύπαρξη χρονοδιαγράμματος ενός ουσιαστικού διαλόγου με τον Δήμο.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι και το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζουμε αντίγραφο της παρούσης, μετά του σχετικού, για τις δικές του ενέργειες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του καθώς βεβαίως όπως είναι αυτονόητο και ο Δήμος Π. Μελά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ”

Σε δηλώσεις της σχετική με το θέμα η τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Α` Θεσσαλονίκης, Κατερίνας Νοτοπούλου αναφέρει:

“Η απόδοση των πρώην στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες, αποτέλεσε προμετωπίδα των παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του γραφείου πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Με την πολύτιμη αρωγή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των συναρμόδιων υπουργών, πετύχαμε εμβληματικές παρεμβάσεις.

Το πρωην στρατόπεδο Παύλου Μελά αποδόθηκε εξολοκλήρου στην τοπική κοινωνία, αποφεύγοντας την οικοδόμηση σημαντικού μέρους του όπως προέβλεπε η συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ παράλληλα διαμορφώσαμε τις συνθήκες για την υλοποίηση του πρώτου μητροπολιτικού πάρκου.

Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, επίσης αποδόθηκε στον Δήμο Καλαμαριάς, αντιμετωπίζοντας χρόνιες αγκυλώσεις, ενώ και για το στρατόπεδο Καρατάσιου τέθηκαν οι βάσεις για την εξεύρεση οριστικών λύσεων.

Ιδιαίτερα για το Καρατάσιου, αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις τις τοπικής κοινωνίας, αποτρέψαμε ιδιοτελείς διεκδικήσεις, με όραμα να αποτελέσει και αυτός ο χώρος πολύτιμο περιβαλλοντικό κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έρχεται σήμερα, με τη γνωστή πλέον πραξικοπηματική λογική του “επιτελικού” κράτους, να παρακάμψει τους πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης, να αγνοήσει επιδεικτικά τους αγώνες και τις κατακτήσεις της τοπικής κοινωνίας, ανοίγοντας το δρόμο στα επιχειρηματικά συμφέροντα που απροκάλυπτα προωθεί.

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η “αξιοποίηση” που ευαγγελίζεται υποκρύπτει επενδυτικά σχέδια, ξένα προς τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα και να σεβαστεί την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Να συνταχθεί με την πολιτική που θέλει την αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων, προς όφελος των πολιτών και όχι με όρους real estate.”

Πηγή:thesstoday.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια

Κοινωνία
Αφιερώματα για το κοινό, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους και επαγγελματικές συζητήσεις Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθεί η 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης από 19-29 Νοεμβρίου 2020 με επίκεντρο στη συμμετοχή σημαντικών συγγραφέων, έμφαση στις επαγγελματικές συναντήσεις για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά του βιβλίου, αλλά και την ψηφιακή διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων. «Είναι σταθερή η πεποίθησή μας ότι ο Πολιτισμός και κυρίως το βιβλ...
Υγεία
Ο συνδυασμός παχυσαρκίας και υπέρτασης καθιστά πιο ευάλωτους στις επιπλοκές της όσους νοσήσουν από τη λοίμωξη Covid-19. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν πρόσφατες μελέτες οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν άλλα δεδομένα που υποδείκνυαν ότι παχύσαρκοι και υπερτασικοί αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για λοίμωξη Covid-19 αλλά και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών αν προσβληθούν από τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν μ...
Κοινωνία
Ανησυχία από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Συκεών Την ανησυχία του εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Συκεών μετά την ανακοίνωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο τους. Όπως αναφέρουν οι γονείς σε σχετική τους ανακοίνωση, τα σχολεία αποτελούν υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί, με πολυπληθείς τάξεις, ζητώντας τεστ και ιχνηλάτηση, τονίζοντας πως η μάσκα δεν μπορεί να είναι η μόνη προστασία. Παράλληλα ζητούν ν...
Διάφορα
Διακοπή της υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού, στην οδό Λουτρών και στις παρακείμενες σε αυτή οδούς, λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης Η διακοπή θα ξεκινήσει από τις 09.00 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 12.00 μ.μ πηγή: ΔΕΥΑ
Περιστατικά
Πυρκαγιά σε υπόγειο καφετέριας επί της οδούς Σμύρνης, στη Νεάπλη Θεσσαλονίκης, εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 02:30, για άγνωστη αιτία. Επί τόπου έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι και έσβησαν τις φλόγες, οι οποίες είχαν προλάβει να επεκταθούν και στον χώρο της καφετέριας, στον επάνω όροφο. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Το υπόγειο του καταστήματος υπέστη σοβαρές υλικές ζημι...
Διάφορα
Βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Καταιγίδες στο Αιγαίο. Ισχυρά φαινόμενα και τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες με εντάσεις έως 8 μποφόρ στα ανατολικά και το Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. πηγή: ΜΕΤΕΟ
Διάφορα
Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην περιοχή της Τριανδρίας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί από τις 8.00 έως τις 11.00 το πρωί στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Μακρυγιάννη, Αγ. Σπυρίδωνος, Ελευθερίας, Φιλ. Εταιρίας, Σερίφου, Αμοργού, Δαγκλή, Καυτατζόγλου, Ελευθεριάδου Κούλας, Π. Μελά και την οδό Γρηγορίου Ε’ (από Ελευθερίας έως 25ης Μαρτίου).             Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν, από τις 1...
Διάφορα
Τα πράσα είναι γνωστά στη Γαλλία ως τα "σπαράγγια του φτωχού" και είναι ένα από τα εθνικά εμβλήματα της Ουαλίας. Έχει μακραίωνη ιστορία και εντοπίζεται στην αρχαία αιγυπτιακή διατροφή τουλάχιστον από την αρχή της δεύτερης χιλιετίας. Με τη μοναδική τους γεύση, την υφή και την πηκτωματική τους ιδιότητα, ενισχύουν τις σούπες, αλλά μπορεί επίσης να προσθέσους γεύση και σε διάφορα μαγειρευτά, συνοδεύοντας εξαιρετικά άλλα λαχανικά. Όταν αγοράζετε πράσα, βεβαιωθε...
Κοινωνία
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την αυριανή έναρξη της δίκης για την υπόθεση της δολοφονίας του ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή και drag queen Ζακ Κωστόπουλου (της Zackie Oh) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Στην πορεία συμμετέχουν μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και αυτή την ώρα κινείται στην οδό Εγνατία με μέτωπο ανατολικά. Η παρουσία της Αστυνομίας είναι δι...