Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Θεσσαλονίκης - Tα θέματα

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Θεσσαλονίκης - Tα θέματα

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

(Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος).

Στις 16.00 θα αρχίσει η 22η Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2018 της δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι ο απολογισμός πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 217 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008 και του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί η 23η Συνεδρίαση, με 27 θέματα επείγουσας σημασίας, για τα οποία απαιτείται άμεση λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4257/2014 άρθ. 1 παρ. 2.

Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν, περιλαμβάνονται:

Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 – Έκθεση ελέγχου Ορκωτών ελεγκτών και έγκριση ανάθεσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές χρήσεων 2017 και 2018 της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)
Ορισμός εταιρείας για τη διενέργεια Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου Οικονομικού έτους 2018 της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης, Β΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2019
Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός»
Ολοκλήρωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού ποσού 903.713,20 ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση τριθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13».

πηγή: seleo.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια