Χωρίς αίθουσες για προνήπια ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Οι ανάγκες του δήμου για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 115 νέες αίθουσες διδασκαλίας χρειάζεται ο δήμος

Από 115 νέες αίθουσες διδασκαλίας τουλάχιστον έχει ανάγκη ο δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία καθίσταται πλέον υποχρεωτική από τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Ο αριθμός αυτός μετά βίας εξυπηρετεί τις ανάγκες που προκύπτουν από το νέο νόμο, καθώς υπολογίστηκε με βάση την αύξηση του μέσου όρου των νηπίων και προνηπίων ανά τμήμα -22 ή στην καλύτερη περίπτωση 25 παιδιά από 20 που είναι σήμερα- και με επιφυλάξεις ως προς την επάρκεια των διαθέσιμων χώρων και τις συνεπαγόμενες απαιτήσεις για πρόσθετο προσωπικό.

«Η πρόσφατη θεσμοθέτηση ως υποχρεωτικής της φοίτησης των προνηπίων σε σχολικές μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης, επιτείνει το ήδη μεγάλο πρόβλημα ελλείμματος γης σε χώρους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα απαιτηθεί διπλάσιος αριθμός αιθουσών από τις ήδη λειτουργούσες», τονίζει σχετικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.

Επισημαίνεται ότι τα σοβαρότερα προβλήματα σημειώνονται στα νηπιαγωγεία. Ειδικότερα:

 Από τις δέκα συνοικίες του κεντρο-δυτικού τομέα του Δήμου Θεσσαλονίκης (1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα) οι επτά παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται όλες οι συνοικίες της εντός των τειχών πόλης. Δεν υπάρχουν μισθωμένα νηπιαγωγεία, ωστόσο από τις 19 υφιστάμενες σχολικές μονάδες, μόνο μία αντιστοιχεί σε χώρο με αποκλειστική χρήση νηπιαγωγείου (στη 2η ΔΚ, περιοχή Ξηροκρήνης), ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει συστέγαση με δημοτικό σχολείο, και σε τέσσερις μόνο περιπτώσεις, συστέγαση με τις βαθμίδες γυμνασίου και λυκείου, με συμβιβασμούς ως προς τις προδιαγραφές άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των διακεκριμένων βαθμίδων, καθώς και προβλήματα ανεπάρκειας χώρου, που αναγκαστικά καλύπτονται με κατάργηση των εξειδικευμένων αιθουσών για ειδικά μαθήματα ή ακόμη και των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο Θανάσης Παππάς, «η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, με προδιαγραφές νηπιαγωγείου, σε ήδη υφιστάμενα σχολικά οικόπεδα, θα μειώσει κατά πολύ τον ήδη περιορισμένο αύλειο χώρο των σχολικών συγκροτημάτων. Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να αξιοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν όλοι οι θεσμοθετημένοι χώροι για χρήσεις εκπαίδευσης».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα, εκτός από τις προβλέψεις της προσωρινής στέγασης προνηπίων σε αίθουσες βάσει του ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-2019 για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, να αξιοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν όλοι οι θεσμοθετημένοι χώροι για χρήσεις εκπαίδευσης. Παράλληλα:

    Θα πρέπει άμεσα να παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Θεσσαλονίκης όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων (Ελληνικό Δημόσιο, τέως Πρόνοια, ΕΥΑΘ Παγίων κ.λπ.) που είναι θεσμοθετημένα για χρήση εκπαίδευσης, η συνολική έκταση των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 36.000 τ.μ.

    Κατ’ επέκταση να προβλεφθούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό οι απαιτούμενες δαπάνες για την απαλλοτρίωση των ιδιωτικών ακινήτων που έχουν θεσμοθετηθεί για χρήση εκπαίδευσης και που εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε συνολική επιφάνεια 17.000 τ.μ.

Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών στον τομέα της υφιστάμενης σχολικής στέγης, ο δήμος Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, όπως:

    Μισθώνονται δέκα κτήρια-καταστήματα για τη στέγαση 17 σχολικών μονάδων, με συνέπεια την καταβολή χρηματικού ποσού της τάξης των 600.000€ ετησίως για μισθώματα, ενώ τα περισσότερα από τα παραπάνω ακίνητα δεν πληρούν τις προδιαγραφές άρτιας λειτουργίας τους ως χώροι εκπαίδευσης, καθώς δεν έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση αυτή και στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν αύλειο χώρο

    Οκτώ σχολικά συγκροτήματα εξακολουθούν να στεγάζονται σε λυόμενες εγκαταστάσεις, που πέρα από τις «εκπτώσεις» σε προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας, παρουσιάζουν μια εικόνα αισθητικής απαξίωσης που οπωσδήποτε επηρεάζει πολυσύνθετα την εκπαιδευτική διαδικασία

     Οι ελλείψεις στους αναγκαίους χώρους οδηγούν στην επιλογή συστέγασης διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, με πολλούς συμβιβασμούς ως προς τις προδιαγραφές άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των διακεκριμένων βαθμίδων, όπως λ.χ. συστέγαση νηπιαγωγείου με μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προβλήματα ανεπάρκειας χώρου, που αναγκαστικά καλύπτονται με κατάργηση των εξειδικευμένων αιθουσών για ειδικά μαθήματα ή ακόμη και των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων

     Επιπρόσθετα, αρκετά σχολικά συγκροτήματα στεγάζονται σε διατηρητέα κτήρια, η προστασία και αποκατάσταση των οποίων είναι απαραίτητη, τόσο για την ασφάλεια των μαθητών όσο και για τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (τρία διατηρητέα σχολικά συγκροτήματα επί των οδών Ικτίνου, Συγγρού και Κριεζώτου, βρίσκονται ήδη σε διαδικασία σύνταξης των απαιτούμενων μελετών στατικής και ενεργειακής αποκατάστασης)

Τέλος, να σημειωθεί ότι στην τρέχουσα χρονική συγκυρία, διενεργείται πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος στο σύνολο των σχολικών ακινήτων. Σε ορισμένα από τα σχολικά συγκροτήματα θα απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προσωρινής μεταστέγασής τους έως την ολοκλήρωση των εργασιών

Πηγή: voria.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Προτείνω
Δεν υπάρχουν ακόμη συστάσεις

Σχόλια

Περιστατικά
«Την Πέμπτη 14 Ιούνη,απόγευμα και ενώ εργαζόμουν στον φούρνο ακούγοντας στο ραδιόφωνο αθλητικές εκπομπές,όπως κάθε απόγευμα,δέχθηκα την επίσκεψη κάποιας κυρίας Τ.Χ.Μου έδειξε μια κάρτα με την φωτογραφία της και μου είπε ότι «είμαστε για τις άδειες». Συνοδεύονταν από έναν κύριο,συνάδελφο της,φίλο της,δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω γιατί δεν μου παρουσίασε κάποιο έγγραφο.»Ποιες άδειες ρώτησα. Η άδεια του καταστήματος είναι κορνιζαρισμενη στον τοίχο και την βλέ...
Κοινωνία
Ο ΕΦΕΤ διαπίστωσε έπειτα από δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση που διενεργήθηκε σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών στη Γαλλία, ότι το προϊόν «Καφές espresso αλεσμένος 100% Arabica Gold, συσκευασμένος, με εμπορική ονομασία Danesi Caffe Espresso Italiano Gold Quality, βάρους 250 g, αριθμού παρτίδας L12, ημερομηνίας λήξης 19/12/2020, προέλευσης Ιταλίας, εταιρείας παραγωγής και συσκευασίας DANESI CAFFE SPA – ROMA», είναι νοθευμένο σε υψηλό ποσοστό με καφ...
Διάφορα
Η θερμοκρασία στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και στους 36 την Κυριακή. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με τοπικές μόνο βροχοπτώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και απόγευμα του Σαββάτου 20/07 και ηλιοφάνεια την Κυριακή 21/07. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς το Σάββατο και τους 36 την Κυριακή. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / mete...
Πολιτική
Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, ο υπουργός αναμένεται να έλθει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εγκαταστήσει τη νέα διοίκηση στον ΟΑΣΘ Γράφει ο Σαλονικιός Σε ένα διαρκές γράψε – σβήσε επιδίδονται, μαθαίνω, στο γραφείο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή όσον αφορά την επιλογή της νέας ηγεσίας του ΟΑΣΘ. Στο υπουργικό τραπέζι έπεσαν περισσότερα από δεκαπέντε ονόματα, τεχνοκρατών και πολιτικών προσώπων και από χθες, η υπόθεση βρίσκεται στο τελικό...
Κοινωνία
Θα πραγματοποιηθούν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην 67η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου «Μακεδονία» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έως την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και από τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 έως την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019. Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας ή τοποθέτησ...
Πολιτική
Κατά τη συνεδρίαση των νέων βουλευτών του κόμματος και μετά από πρόταση του Κ. Μητσοτάκη Ομόφωνα και δια βοής εξελέγη ο Σταύρος Καλαφάτης νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, έπειτα από πρόταση του πρωθυπουργού. Νωρίτερα κατά την ομιλία του στην έναρξη της συνεδρίασης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τον κ. Καλαφάτη και να «μην του κάνουν τη ζωή δύσκολη». πηγή: typosthes.gr
Κοινωνία
«Θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη», είπε σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Με τρένα "ιδιαίτερα νέας τεχνολογίας", που "θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη", θα εξυπηρετείται το επιβατικό κοινό της Ελλάδας και δη όσοι θα ταξιδεύουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, από τα τέλη του 2021. Αυτό δήλωσε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 FM", ο Φίλιππος Τσαλίδης, διευθύνων σύμβουλ...
Κοινωνία
"Θερινό όνειρο" κινδυνεύουν να αποτελέσουν οι καλοκαιρινές διακοπές για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Η πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων έκλεισε στις 14 Ιουνίου και μέχρι τις 3 Ιουλίου θα έπρεπε να έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες. Παρ όλα αυτά η διαδικασία έχει "κωλύσει" με συνέπεια όλο το πρόγραμμα που θα ξεκινούσε την 1η Αυγούστου να πηγαίνει πίσω. Να σημει...
Διάφορα
Στον εσωτερικό ηλεκτρονικό «Διάλογο» της ακαδημαϊκής κοινότητας διατυπώνεται πλήθος απόψεων, κυρίως επικριτικών, για την επιτιμοποίηση του μητροπολίτη Αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει προκαλέσει η επιτιμοποίηση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου ο οποίος, αναγορεύτηκε προ ημερών επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής. Στον εσωτερικό ηλεκτρονικό «Διάλογο» μεταξύ των μελ...