Πράσινο φως για το γήπεδο του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

Πράσινο φως για το γήπεδο του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

Πολλαπλά τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, πέραν του νέου γηπέδου της Τούμπας, υποστηρίζει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Πράσινο φως» κι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πήρε σήμερα το ειδικό χωρικό σχέδιο για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης το σχέδιο για τη νέα Τούμπα εγκρίθηκε, καθώς αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα για τη σύνταξή του ως θεσμικού εργαλείου, το οποίο θα ορίζει τα δεδομένα των έργων, μελετών και ρυθμίσεων στην περιοχή, για να γίνει το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ.

Ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου δηλαδή ο ΑΣ ΠΑΟΚ, με αίτημά του, παρουσίασε το προβλεπόμενο όριο περιοχής παρέμβασης και τους αρχικούς στόχους του σχεδίου και ζήτησε τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Βασικός στόχος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, όπως αναφέρεται είναι η έγκριση χωροθέτησης του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στην ενιαία έκταση, συνολικού εμβαδού 29.284 τ.μ.

Έκταση, η οποία παραχωρήθηκε στον ΠΑΟΚ κατά χρήση και αποτελείται από τρία διαφορετικά ακίνητα. Σ' αυτή, μαζί με την αρχική ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ, δηλαδή το υφιστάμενο γήπεδο, θα ανεγερθούν νέες γηπεδικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις τόσο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, όσο και τις συστάσεις της FIFA.

Η εισήγηση της Περιφέρειας ήταν θετική και ανέφερε μάλιστα ότι «η χωροθέτηση και οι πολεοδομικές ατελείς ρυθμίσεις της γύρω περιοχής δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αλλά και την αναγκαιότητα να θεωρηθεί ως περιοχή παρέμβασης και ανάπτυξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, η συνολική έκταση της πρώην Αλάνας Τούμπας, που περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη, Αδαμίδου, Μικράς Ασίας, Διογένους και Παπαηλιάκη».

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, πέρα από τα προφανή οφέλη από το νέο γήπεδο, υπάρχουν και οφέλη από την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής που προγραμματίζεται. «Με τη σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου θα επιτευχθεί η χωρική οργάνωση και η ανάπτυξη έργων και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας», αναφέρεται συγκεκριμένα στην εισήγηση.

Ως στόχοι περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού ιστού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, το συνταίριασμα των προτεινόμενων παρεμβάσεων με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, η ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης που θα προκύψουν από την κατασκευή του νέου γηπέδου κ.ά.

Για να γίνουν όλα αυτά πράξη και για να ξεπεραστούν εμπόδια κυρίως με το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, επόμενο βήμα είναι να υπογραφούν προγραμματικές συμβάσεις, τόσο με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όσο και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Πηγή: voria.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια