Χωρίς κεντρική ιδέα το σχέδιο για την νέα ΔΕΘ - Τα προβληματικά σημεία

Χωρίς κεντρική ιδέα το σχέδιο για την νέα ΔΕΘ - Τα προβληματικά σημεία

Άρθρο στη Voria.gr του Δημήτρη Σιμώνη, αρχιτέκτονα, πρώην προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και της ΜΕΑΘ του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

του Δημήτρη Σιμώνη

Τα «Ειδικά Χωροταξικά Σχεδία» (Ε.Χ.Σ.) είναι απλουστευμένα «Τοπικά Σχέδια Χρήσεων Γης», τα οποία συνοδεύονται με περιβαντολογική μελέτη κ.λπ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ στερείται μιας «Κεντρικής Ιδέας» όσον αφορά τον μετασχηματισμό της περιοχής σε ένα «Μητροπολιτικά Πάρκο», που υποτίθεται ότι είναι το ζητούμενο για την πόλη, και ως προς το απαραίτητο συνδετικό στοιχείο σύνδεσής του αστικού ιστού της, στο ευαίσθητο αυτό της σημείο.

Tο σχέδιο αποτελεί μια συνέχεια, ένα επιμέρους «zoning» στο ήδη υπάρχον της ευρύτερης περιοχής με το Campus του ΑΠΘ και δεν συνδέεται με αυτό. Γιατί:

-Η πόλη με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης των αξόνων της θα συνεχίσει να υποφέρει λειτουργικά, κυκλοφοριακά και κυρίως αισθητικά.

-Οι συγκεκριμένοι άξονες σε σχέση με τη χωροθέτηση των επί μέρους χρήσεων των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) δεν εξασφαλίζουν το «genius loci» της ευρύτερης περιοχής και την αμφιθεατρικότητα του τοπίου. Ουσιαστικά είναι οι ίδιοι που υφίστανται.

-Ο μοναδικός νέος προτεινόμενος άξονας επέκτασης της Σβώλου δεν συμβάλλει για την τελική ανάδειξη της περιοχής.

-Τα προτεινόμενα Ο.Τ. είναι απαράδεκτα σε σχήμα, μέγεθος και διαστάσεις.

-Δεν έγινε καμία διερεύνηση αξιολόγησης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού - σημαντικά περίπτερα εκπροσώπων της «Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής» στην Ελλάδα - με ενδεχόμενη αξιοποίηση και σύνδεση μεταξύ τους, για τη στέγαση των προτεινόμενων χρήσεων.

-Η «διάχυση» του πρασίνου στην οργάνωση της μελέτης είναι ανύπαρκτη.

-Το «κυρίως πράσινο» προσδιορίζεται, ως ένα τμήμα της συνολικής έκτασης και μάλιστα με συμπεριλαμβανόμενες ακαθόριστες χρήσεις καταστήματα, αναψυχή κ.λπ. και υπολογίζονται σε αυτό οι νησίδες των δρόμων και τα ενδεχόμενα προκήπια των Ο.Τ.

-Ως μέλος της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, όταν εγκρίθηκε το «Βελίδειο Συνεδριακό Κέντρο» μειοψήφησα για την κατασκευή του, ως ένα απαράδεκτο κτήριο αρχιτεκτονικά και αισθητικά σε σχέση με την κλίμακα των κτηρίων των μουσείων κ.λπ.

-Η συγκεκριμένη χωροθέτηση, στο ίδιο σημείο, ενός πολυωρόφου ξενοδοχείου (με ύψος έως 34 μ) - είναι λάθος της μελέτης.

* Ο Δημήτρης Σιμώνης είναι αρχιτέκτων, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Θ.) και της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων (Μ.Ε.Α.Θ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Πηγή: voria.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια