Υποβολή προτάσεων για δύο έργα Leader στο νομό Θεσσαλονίκης

Υποβολή προτάσεων για δύο έργα Leader στο νομό Θεσσαλονίκης

Αρχίζει αύριο η διαδικασία

Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής προτάσεων για δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD Leader στο νομό Θεσσαλονίκης. Το πρώτο αφορά την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα, ενώ το δεύτερο την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα.

Οι δράσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αφορούν τη μεταφορά γνώσης στον γεωργικό και δασικό τομέα και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία, την παροχή υπηρεσιών και την οικοτεχνία, τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία και εμπορία δασικών προϊόντων και την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι, ανάλογα με τη δράση, γυναίκες, νέοι και νέες έως 35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διαχειριστές δασικής, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συνεργατικά σχήματα η ΜΚΟ με νομική υπόσταση. Συνολικά, θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 11 εκ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ), Θωμάς Βράνος, επισήμανε τη σημασία των παραπάνω έργων υπογραμμίζοντας ότι «το 2019 σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με 11 χρόνια κρίσης, το να δίνεται η δυνατότητα να επιχορηγείται το 50% μιας επένδυσης σε τοπικό επίπεδο, είναι ένα καλό κίνητρο». Σχετικά με την επιλογή των τομέων δράσης, διευκρίνισε ότι το σχετικό πλαίσιο ορίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση με γεωγραφικά και τομεακά χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του πρώτου προγράμματος Βασίλης Παπαβασιλείου, και το στέλεχος της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του δεύτερου προγράμματος Γιώργος Πετρίδης, αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων.

Πηγή: https://www.life-events.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Σχόλια