Αλλαγές στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

Αλλαγές στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις εξετάσεις οδήγησης στο οποίο περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για αναδρομική καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριακής απασχόλησης των εξεταστών.


Οι υποψήφιοι οδηγοί μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση θα εξετάζονται στην οδήγηση, η λεγόμενη πρακτική εξέταση, η οποία θα γίνεται σε δύο στάδια.

Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται πρώτα στην πορεία και εφόσον περάσουν θα ακολουθεί η δεξιότητα.

Σε περίπτωση αποτυχίας στο δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στην επανεξέταση, ο υποψήφιος οδηγός επανεξετάζεταικαι στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Απαγορεύεται στο όχημα να επιβαίνει ο εκπαιδευτής ενώ εντός του οχήματος θα υπάρχει κάμερα με μικρόφωνο.

Στο όχημα θα επιβαίνει ένας εξεταστής, ο οποίος θα προκύπτει μετά από κλήρωση.

Οι νέοι 17ετών θα μπορούν να οδηγούν με τη συνοδεία έμπειρου ενήλικα οδηγού, αφού παρακολουθούν μαθήματα οδήγησης και αφού λάβουν την απαραίτητη άδεια από τη διεύθυνση συγκοινωνιών.

β??Αναλυτικά τι προβλέπει το ν/σ για τη συνοδευόμενη οδηγήση:

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

1. Παράλληλα με το υφιστάμενο πλαίσιο αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για νέους υποψήφιους οδηγούς, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαεπτά (17) ετών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια ως εξής:

α)Συστηματική  θεωρητική  και  πρακτική  εκπαίδευση  από  εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

β)Επιτυχή θεωρητική εξέταση.

γ)Χορήγηση  βεβαίωσης  από  την  οικεία  Διεύθυνση  Μεταφορών  και Επικοινωνιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  του  τόπου  κατοικίας  του ενδιαφερομένου  για  συνοδευόμενη  οδήγηση  με  συνοδεία  ενήλικα-έμπειρου 35οδηγού που δεν κανένα βαθμό ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών  Αυτοκινήτων,  Μοτοσικλετών  και  Μοτοποδηλάτων  (Σ.Ε.Σ.Ο.)  για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιβεβαιωμένο χρόνο συνοδευόμενης οδήγησης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών, εκ των οποίων οι δέκα (10) αφορούν οδήγηση μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

στ)Επιτυχή δοκιμασίαπροσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει συμπληρωθεί η ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, προκειμένου να του χορηγηθεί το δικαίωμα άδειας  ανεξάρτητης  οδήγησης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  π.δ.51/2012 (Α ́101).  Η  δοκιμασία  προσόντων  και  συμπεριφοράς  διενεργείταιμε  όχημα κατηγορίας Β που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό στον ενδιαφερόμενο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και  οι  προϋποθέσεις  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.3.

Με  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών επιβάλλονται μεγαλύτεροιβαθμοί ποινής για την ίδια παράβαση στους νέους οδηγούς κατά την έννοια του άρθρου 102 του του ν.2696/1999 (Α ́57)στην απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 107 τουιδίου νόμου.

Πηγή: http://www.thessnews.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια